KULTŪRA: Kas? Kur? Kad?

[ A+ ] /[ A- ]

Ogres novadā

Ogrē

16.novembrī pulksten 19 Ogres novada Kultūras centra (ONKC) Lielajā zālē – spēlfilma «Homo Novus».

17.novembrī pulksten 21 OKNC Deju zālē – svētku balle. Spēlē grupa «Ballīšu Orķestris».

18.novembrī pulksten 16.30 ONKC Lielajā zālē – LR proklamēšanas 100.gadadiena Ogrē. LV prezidenta Raimonda Vējoņa uzruna no svinīgā pasākuma Latvijas Nacionālajā teātrī. Apbalvojumu «Gada ogrēnietis 2018» un «Ogres Goda pilsonis 2018» pasniegšana. Ogres novada uzņēmēju «Gada balva». Piedalās Ogres Mūzikas skolas koklētāju ansamblis; sitaminstrumentu ansamblis «Perpetuum Ritmico».

21.novembrī pulksten 19 ONKC Lielajā zālē – Valmieras teātra izrāde «Kaķis uz nokaitēta skārda jumta».

22.novembrī pulksten 19 ONKC Lielajā zālē – spēlfilma «Tēvs Nakts».

Līdz 25.novembrim Ogres Vēstures un mākslas muzejā (OVMM) apskatāma Hermaņa Upena foto izstāde.

Līdz 2019.gada 6.janvārim OVMM – izstāde «Latvijai 100.dzimšana un atdzimšana». Latviešu māksla un mākslinieki sarežģītajā, pretrunu pilnajā Latvijas valsts tapšanas laikā – gan 1918., gan 1991.gadā. Kā nacionālas valsts ideja izpaudās dažādos mākslas veidos – glezniecībā, grafikā, tēlniecībā?

Ciemupē

17.novembrī pulksten 15 Ciemupes Tautas namā – «Dzimšanas diena – Latvijai 100». Smilšu kino, tautastērpu parāde.

Krapē

16.novembrī pulksten 19 Krapes Tautas namā – pasākums «Mūsu Latvijai 100!». Piedalīsies «Skaņumājas muzikanti» un Krapes pagasta iedzīvotāji.

19.novembrī pulksten 11 Krapes T/n – spēlfilma «Tēvs Nakts».

Ķeipenē

16.novembrī pulksten 16 Ķeipenes Tautas namā – Latvijas simtgadei Ķeipenes psk. audzēkņu un skolotāju koncerts «Šī ir mūsu tēvu zeme».

17.novembrī pulksten 19 Ķeipenes pagasta Tautas namā – LR 100.gadadienai veltīts muzikāls uzvedums «Lāčplēsis» pēc A.Pumpura eposa motīviem. Piedalīsies: amatierteātris «Pūce», senioru deju kolektīvs «Veldze», VP d/k «Dandzis», vokāli instrumentālā grupa «Improband», bērnu d/k «Zeltupīte», jauniešu d/k «Ritenītis», Laura Melne, Elmārs Millers, Andis Mietulis, Kristaps Lepsis u.c. Atpūtas vakarā muzicēs grupa «Improband».

Lauberē

18.novembrī pulksten 18 Lauberes kultūras namā – LV gadadienai veltīti pasākumi – koncerts «Trīs labas lietas Latvijai». Pulksten 22 – atpūtas vakars kopā ar Elitu Strazdiņu un Heinriku Kalvīti.

Madlienā

17.novembrī pulksten 18 Madlienas kultūras namā – svētku koncerts «Mēs esam ierakstīti laikā…» (piedalās k/n amatiermākslas kolektīvi). Madlienas pagasta ilggadējo darbinieku godināšana. Pulksten 22 – svētku balle; muzicēs grupa «Kreicburgas ziķeri».

22.novembrī pulksten 19 Madlienas kinoteātrī – dokumentālā filma «Lustrum».

Mazozolos

17.novembrī pulksten 18 Mazozolu kultūras namā – LV proklamēšanas gadadienas pasākums. Pašdarbības kolektīvu koncerts, dziedošā Igauņu ģimene, simtgades balle kopā ar muzikantu Edgaru Lindi.

Meņģelē

17.novembrī pulksten 13 Meņģeles Tautas namā – kultūras pasākums «Meņģeles stāsts Latvijas simtgadei». Noslēgumā aktiera Jura Hirša muzikāls sveiciens.

Ogresgalā

17.novembrī pulksten 17 Ogresgala Tautas namā – koncerts «Daudz laimes, Latvija!» Piedalās JVA «Dūjas», JVA «Saime», JDK «Ābeļzieds», VIA «Kanēlis», PII «Ābelīte», Ogresgala psk. 2.–5.kl. ansamblis.

Suntažos

16.novembrī pulksten 14 Suntažu kultūras namā – Latvijas simtgades uzvedums «…arī manī veļas kamols silts…». Piedalās Suntažu vsk. «Drāmas» un radošās komunikācijas grupa; interešu pulciņu dalībnieki.

18.novembrī pulksten 15 Suntažu k/n – koncertuzvedums pēc Raiņa poēmas «Daugava» motīviem. Piedalās amatierteātris «Sauja» un k/n tautas mākslas kolektīvi. Suntažu pagasta goda nosaukuma «Suntažu lepnums» ieguvēju godināšana. Pulksten 20 – groziņu vakars, balle ar grupu «Zvaigžņu lietus».

22.novembrī pulksten 19 Suntažu k/n – spēlfilma «Tēvs Nakts».

Taurupē

16.novembrī pulksten 11 – Latvijas simtgades svētki Taurupes novadpētniecības muzejā. Rokdarbu izstāde un simtgades ozola ietērpšana labo domu un vēlējumu vainagā.

Pulksten 19 – koncerts un balle kopā ar grupu «Idrok».

Ikšķiles novadā

Ikšķilē

16.novembrī pulksten 19 Ikšķiles Tautas namā – multimediāla koncertprogramma «Skanošie laikmeti».

17.novembrī pulksten 18 Ikšķiles estrādē – «Gaisma rakstos un dziesmās». Uguns šovs.

23.novembrī pulksten 18 Ikšķiles Mūzikas un mākslas skolā jaunie komponisti aicina uz mūzikas jaunrades vakaru.

24.novembrī pulksten 18 Ikšķiles Tautas namā – koncerts «Ceļā ar sauli». Piedalās koris «Soare», vokālā grupa «The Sound Effect», kokļu ansamblis «Raksti».

Līdz 9.decembrim Ikšķiles T/n – gleznotājas Ingas Ruicēnas piemiņas izstāde; eļļas gleznas un akvareļi.

Līdz 2019.gada 21.janvārim Ikšķiles ev. lut. baznīcas izstāžu zālē – organizācijas «Rasas krāsas» dalībnieku radošo darbu izstāde – «100 āboli Latvijai».

Tīnūžos

17.novembrī pulksten 15 Tīnūžu Tautas namā – Ikšķiles novada amatiermākslas kolektīvu svētku koncerts «Jo es zinu, ka man jābūt Latvijā». Ikšķiles novada pašvaldības apbalvojumu pasniegšana.

17.novembrī pulksten 21 Tīnūžu T/n – svētku balle kopā ar grupu «Audiokvartāls».

Līdz 30.novembrim Tīnūžu T/n – Mūzikas un mākslas skolas pasniedzēju darbu izstāde «Pieci».

Ķeguma novadā

Ķegumā

17.novembrī pulksten 19.30 Ķeguma komercnovirziena vsk. svinību zālē – LR proklamēšanas 100.gadadienas koncerts «Tev mūžam dzīvot, Latvija!»

Pasākuma laikā godinās titula «Ķeguma novada lepnums 2018» izvirzītos kandidātus, kā arī «Ķeguma novada fotokonkursa» uzvarētājus. Pulksten 22 Ķeguma Tautas namā – balle kopā ar grupu «Bruģis».

23.novembrī pulksten 19 Ķeguma T/n – filma «Tēvs Nakts».

Birzgalē

17.novembrī Birzgales Tautas namā – valsts svētku koncerts «Te ir mana dzimtene». Piedalās Birzgales amatiermākslas kolektīvi, pamatskolas, Mūzikas skolas un VPII «Birztaliņa» audzēkņi. Pulksten 22 – balle, spēlēs «Tandēms trijatā».

Rembatē

18.novembrī pulksten 22 Rembates Tradīciju zālē – svētku balle kopā ar grupu «Lustīgais Blūmīzers»,

22.novembrī pulksten 19 – Rembates T/z – multfilma «Saule brauca debesīs».

Tomē

20.novembrī pulksten 19 Tomes Tautas namā – romantiska komēdija «Homo Novus».

22.novembrī pulksten 19 Tomes T/n – populārzinātniska dokumentāla filma «Baltu ciltis».

Lielvārdes novadā

Lielvārdē

16.novembrī pulksten 18 Lielvārdē, Spīdalas saliņā – LR proklamēšanas 100.gadadienas svētku koncerts «Dzimuši Lielvārdei».

19.novembrī pulksten 19 Lielvārdes novada Kultūras centrā – aktieris Andris Bulis ar monoizrādi «Lidojums».

  1. un 23.novembrī pulksten 19 Lielvārdes NKC Mazajā zālē – filma «Homo Novus».

Lēdmanē

17.novembrī pulksten 11 Lēdmanes Tautas namā – animācijas filma «Saule brauca debesīs». Pulksten 13 – dokumentāla filma «Lustrum».

23.novembrī pulksten 19 Lēdmanes T/n – spēlfilma «Tēvs Nakts».

Jumpravā

17.novembrī pulksten 22 Jumpravas Kultūras namā – Valsts svētku balle.