KULTŪRA: Kas? Kur? Kad?

[ A+ ] /[ A- ]

Ogres novadā

Ogrē

10.maijā pulksten 18 Ogres Mūzikas skolā – Ogres Mūzikas skolas audzēkņi aicina visas māmiņas, vecmāmiņas, krustmātes uz Mātes dienas mīļkoncertu.

18.maijā pulksten 17 Ogres Teātra telpā, Ogres novada Kultūras centrā – Ogres Tautas teātra izrāde Henrija Ibstena lugai «Bernika projekts» (režisors Jānis Kaijaks).

Suntažos

10.maijā pulksten 14 Suntažu kultūras namā – ģimenes dienas koncerts «Mājas». Piedalīsies skolas mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi.

Ķeipenē

10.maijā pulksten 16 Ķeipenes T/n – muzikāls uzvedums «Īkstīte». Veltījums māmiņām. Piedalīsies Ķeipenes pamatskolas un pirmsskolas bērni, bērnu deju grupa «Podziņas», Ķeipenes psk. vokālais ansamblis, skolas sarīkojumu deju pulciņa «Saulstariņi» audzēkņi un BDK «Zeltupīte».

18.maijā pulksten 21.30 Ķeipenes pagastā – Lāpu gājiens ar piedzīvojumiem pa Ķeipenes Muižkunga takām.

Ogresgalā

11.maijā pulksten 18 Ogresgala Tautas nama Lielajā zālē – JDA «Ābeļzieds» sadraudzības koncerts.

Mazozolos

11.maijā Mazozolu pagasta kultūras namā – ikgadējais pasākums «Līčupes muzikālais pavasaris 2019».

Līdz 20.maijam apskatāma Mazozolu iedzīvotāju talantu izstāde.

Meņģelē

12.maijā pulksten 15 Meņģeles Tautas namā – koncerts «Ai, māmiņa, cik laba Tu, Tu mani baltu mazgāji…». Uzstāsies NBS Lielvārdes garnizona vokāli instrumentālais ansamblis.

Madlienā

18.maijā pulksten 12 Madlienas kultūras namā – radošo ģimeņu koncerts.

Pulksten 12 «O divi» zālē – sirsnīga tikšanās ar psiholoģijas zinātņu doktori, psihoterapeiti un piecu bērnu mammu Diānu Zundi. Tikšanās tēma – ģimenes nozīme un ģimenisku attiecību veidošana.

Pulksten 14.30 – Lielajā zālē – erudīcijas komandu spēle «Iepazīsti savu novadu».

Pulksten 18 – «O divi» zālē – dziesmu vakars kopā ar Madlienas dziedošajām ģimenēm.

Ikšķiles novadā

Ikšķilē

Līdz 10.maijam Ikšķiles Tautas namā – Ikšķiles Mūzikas un mākslas skolas mākslas studiju radošie darbi «Es pavasarī ieeju kā mājās…»

12.maijā pulksten 14 Ikšķiles T/n – senioru vokālā ansambļa «Saulgrieži» koncerts «Te mēs dzīvojam, te mūsu mājas, te ir Ikšķile!»

17.maijā pulksten 16 Ikšķiles T/n – Ikšķiles novada pašvaldības Dzintara Soduma balvas literatūrā pasniegšanas ceremonija. Laureātu apbalvošana, mūzika, esejas, sarunas, piemiņas brīdis Dz.Soduma atdusas vietā Ikšķiles Vecajos kapos.

17.maijā pulksten 20 – Muzeju nakts Ikšķiles vidusskolā.

Tīnūžos

12.maijā pulksten 12 Tīnūžu Tautas namā – Valda Opmaņa gleznu izstādes «Ar mīlestību Mātes dienā» atklāšana.

Ķeguma novadā

Ķegumā

Līdz 10.maijam Ķeguma Tautas namā – Ogres Mākslas skolas diplomdarbu izstāde.

18.maijā pulksten 15 Ķeguma T/n – Ģimenes dienai veltīts Ķeguma ģitārstudijas bērnu un jauniešu ansambļu sezonas noslēguma koncerts.

Birzgalē

11.maijā pulksten 22 Birzgales Tautas namā – pavasara balle kopā ar grupu «Hameleoni».

12.maijā pulksten 16 Birzgales T/n – Birzgales Mūzikas skolas izlaidums un 25 darbības gadu jubilejas koncerts.

Tomē

14.maijā pulksten 19 Tomes Tautas namā – režisores Alises Zariņas debijas pilnmetrāžas filma «Blakus».

Līdz 31.maijam Tomes T/n – Ērika Rāceņa, Tatjanas Stumbres, Ludmilas Milleres un Žannas Kalves fotoizstāde «Pretī pavasarim!».

Rembatē

17.maijā pulksten 18.30 Rembates Tradīciju zālē – koncerts par godu Ģimenes dienai. Piedalās: Rembates dejotāji «Ķipari», Ķeguma popgrupa «Sienāži», PII «Gaismiņa» tautisko deju dejotāji un «Dzirkstelītes» dziedātāji.

Lielvārdes novadā

Lielvārdē

11.maijā pulksten 11 – Rožu dēstīšana savam 2018.gadā dzimušajam bērnam (vieta tiks precizēta) un pulksten 12 svētku koncerts Mātes dienā Lielvārdes novada Kultūras centrā. Muzicēs Arnis Miltiņš ar ģimeni.

12.maijā pulksten 12 E. Kauliņa Alejā 5, draudzē «Gars Un Patiesība» – Māmiņu diena. Darbosies fotostūris, radošās nodarbības bērniem, bērnu istaba pašiem mazākajiem.

18.maijā Andreja Pumpura Lielvārdes muzejā – «Mazliet citāda muzeju nakts…»

Jumpravā

11.maijā pulksten 11 Jumpravas k/n pagalmā – Māmiņdiena Jumpravā. Koncertā dziedās un dejos bērnu pirmsskolas vecuma deju kolektīvs «Zvaniņš». Kopā ar biedrības «Jumpravas māmiņu klubs» radošajām mammām – Ingu Pribitoku un Santu Koru Barzanu Crespo – būs iespēja mācīties gatavot ziepes un veidot smilšu glezniņas.

No 14.maija līdz 30.jūnijam – Jumpravas k/n foajē – LNMMS Jumpravas audzēkņu diplomdarbu izstāde.

Lēdmanē

12.maijā pulksten 9 pie tirdzniecības centra – koncerts māmiņām un vecmāmiņām «Ābeļziedu plaukumā». Piedalās Lēdmanes pamatskolas amatiermākslas kolektīvi un bērnudārza audzēkņi, Jumpravas bērnu d/k «Zvaniņš» un «Rītupīte».

18.maijā pulksten 16 Lēdmanes pamatskolas sporta hallē – dāmu vokālā ansambļa «Stari» 25 gadu jubilejas koncerts «Dziesma sirdī rakstīta bija»… Piedalās Aizkraukles sieviešu vokālais ansamblis «Spīdala», Aizkraukles vīru v/a «Es atnākšu», Dricānu sieviešu v/a «Almus», Strazdumuižas vīru v/a «Senozols», Aizkraukles vokālā grupa «Tikai tā».

Līdz 1.jūnijam Lēdmanes T/n – LNMMS neformālās izglītības mākslā Lēdmanes dalībnieku darbu izstāde.