KULTŪRA: Kas? Kur? Kad?

[ A+ ] /[ A- ]

Ogres novadā

Ogrē

8.novembrī pulksten 19 Ogres novada Kultūras centra (ONKC) Lielajā zālē – emocionāli spraigs koncertstāsts «Sirdspuksti».

9.novembrī pulksten 12 un 14 ONKC Teātra telpā – «Istaba teātris» viesizrāde bērniem un vecākiem «Tētis» Jāņa Znotiņa režijā.

10.novembrī pulksten 10 ONKC Izstāžu zālē, Baltajā zāle, Deju zālē – Raibā Mārtiņdiena: koncerts, rotaļas, tirdziņš. Piedalās BJDK «Pīlādzītis», BJVS «Svilpastes», folkloras kopa «Artava».

10.novembrī pulksten 13 Ogres Vēstures un mākslas muzejā – Patriotisko rotu un telpu dekoru darbnīca kopā ar mākslinieci Līvu Kaprāli.

11.novembrī Ogres Centrālās bibliotēkas (OCB) Pieaugušo nodaļas lasītavā – tematiska literatūras izstāde, veltīta Latvijas Republikas proklamēšanas dienai un Latvijas armijas simtgadei «Latvju tauta! Savam godam! Tēvzemei un brīvībai!».

11.novembrī OCB Bērnu literatūras nodaļā Ziemeļvalstu literatūras nedēļas ietvaros – Rīta lasījumi «Svētki Ziemeļvalstīs».

11.novembrī pulksten 16 Ogres Mākslas skolā – Latvijas valsts identitātes stenda «Latvijas armijai 100» atklāšana.

11.novembrī pulksten 16.30 Ogres Mūzikas skolā – Lāčplēša dienai veltīts skolas audzēkņu svētku koncerts.

11.novembrī pulksten 17.50 pie Strēlnieku piemiņas zīmes Daugavas krastā – pulcēšanās Lāpu gājienam.

Pulksten 18 – Lāpu gājiens no Strēlnieku piemiņas zīmes Daugavas krastā uz Brāļu kapiem.

Pulksten 18.15 – Svinīgais brīdis pie Latvijas monumentālā karoga. Svētku uzrunas. Latvijas Valsts himna.

Pulksten 19 Gājiena noslēgums Brāļu kapos, karavīru godināšana un ziedu nolikšana. No pulksten 18 līdz 23 Gaismas projekcijas uz Ogres novada domes ēkas.

13.novembrī pulksten 19 ONKC Lielajā zālē filma «Dvēseļu putenis». Pirms filmas tikšanās ar radošo grupu.

  1. novembrī plkst. 19.00 ONKC Lielajā zālē – koncerts «Piazzolla. Lācis.Tango variācijas».

Madlienā

9.novembrī pulksten 15 Madlienas k/n – līnijdeju kolektīvu sadancis «Saldie 18».

11.novembrī pulksten 19 – svinīga Valsts karoga iesvētīšana pie Madlienas pagasta pārvaldes, Lāčplēša dienas atcerei veltīts lāpu gājiens no pagastmājas uz piemiņas vietu Madlienas kapu kalnā.

14.novembrī pulksten 17 Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolā – pūšaminstrumentu, sitamo instrumentu un akordeona spēles audzēkņu koncerts.

Suntažos

No 7.novembra līdz 10.decembrim Suntažu kultūras namā (no pulksten 9 līdz 16) apskatāma Ogres Mākslas skolas Suntažu filiāles pedagogu darbu izstāde.

10.novembrī pulksten 15 Suntažu kultūras namā – režisora Andra Gaujas filma «Nekas mūs neapturēs».

Ciemupē

14.novembrī pulksten 19 Ciemupes Tautas namā – režisora Andra Gaujas filma «Nekas mūs neapturēs».

Ķeipenē

8.novembrī pulksten 19 Ķeipenes Tautas namā – Stopiņu novada amatierteātris «Dille» ar Imanta Ziedoņa epifāniju muzikālu uzvedumu «Es iegāju sevī» (režisors Indulis Smiltēns).

11.novembrī pulksten 18 Lāčplēša dienai veltīts Lāpu gājiens.

Taurupē

11.novembrī pulksten 17 Lāčplēša dienai veltīts piemiņas brīdis pie Pieminekļa un Lāpu gājiens.

Mazozolos

11.novembrī pulksten 18 Lāčplēša dienai veltīts Lāpu gājiens.

Meņģelē

11.novembrī pulksten 18 Lāčplēša dienai veltīts Lāpu gājiens.

Lauberē

9.novembrī pulksten 18 Lauberes kultūras namā – diskotēka (no pulksten 18 līdz 21 – bērniem un pulksten 22 – jauniešiem).

Ogresgalā

11.novembrī pulksten 19 Ogresgala Tautas namā – filma «Dvēseļu putenis».

Ikšķiles novadā

Ikšķilē

11.novembrī pulksten 17 – Lāpu gājiens Lāčplēša dienā.

15.novembrī pulksten 19 Ikšķiles Tautas namā – Ikšķiles novada apbalvojumu pasniegšana. Piedalās jauktais koris «Ikšķile», koncerts «Šūpuļdziesma Latvijai».

Līdz 29.novembrim Ikšķiles Mūzikas un mākslas skolā – izcilā latviešu gleznotāja Jāņa Anmaņa izstāde «Ar Dieva zīmi plaukstā».

Tīnūžos

9.novembrī pulksten 18 Tīnūžu Tautas namā – Tīnūžu T/n senioru deju kolektīva «Dižupe» dzimšanas dienas koncerts «Dejo paši un savējie».

11.novembrī pulksten 16 – Lāpu gājiens Lāčplēša dienā.

Ķeguma novadā

11.novembrī Ķegumā Lāčplēša dienas pasākums «Manu dvēseli − spītīgo zemi Ozoli paceltām rokām svētī».

Pulksten 17.30 Ķeguma evaņģēliski luteriskajā baznīcā – Lāčplēša dienas dievkalpojums un Ķeguma ģitārstudijas koncerts.

Pulksten 18 Ķeguma Tautas namā veidosim latviskās lentītes, veidosim paši savu Latviju un ieklausīsimies dvēseļu stāstos.

Pulksten 19 aicinām turpināt simtgadē iesākto tradīciju – doties lāpu gājienā.

No pulksten 18.30 iedzīvotāji varēs uzpildīt savas līdz paņemtās lāpas Ķeguma Tautas nama telpās. Kopā iziesim «Saules apli»: Ķeguma Tautas nams – Ķeguma prospekts – Daugavpils šosejas gājēju celiņš – Skolas iela – Ķeguma parks.

Pulksten 19.30 aicinām piedalīties svinīgajā ziedu nolikšanā pie Latvijas karoga, pieminot Brīvības cīņās kritušos.

Birzgalē

9.novembrī pulksten 17 Birzgales Tautas namā – Lāčplēša dienai veltīts koncerts. Skanēs karavīru dziesmas zemessardzes 52. Kaujas atbalsta bataljona ansambļa «Junda» izpildījumā.

12.novembrī pulksten11.30 Birzgales Tautas namā – Leļļu teātra «Tims» teatralizēta koncertprogramma «Mežā».

Tomē

10.novembrī pulksten 16 Tomes Tautas namā – Lāčplēša dienas ieskaņas koncerts «Daugav’ abas malas». Piedalās Ķeguma jauktais koris «LINS», Tomes Dāmu ansamblis. Pēc koncerta – radošās darbnīcas, kur varēs izgatavot sev Lāčplēša dienas lentīšu piespraudīti.

Rembatē

11.novembrī Rembates Tautas namā – Lāčplēša dienas pasākums «Paldies tai zemei, kuru drīkstu par tēvzemi dēvēt». Pulksten 17 noliksim svecītes par Brīvības cīņās kritušajiem karavīriem pie Rembates Tautas nama.

Pulksten17.15 tikšanās Tautas namā uz atmiņu vakaru kopā ar Rutu Andersoni un mūziķi Lauri Valteru.

Lielvārdes novadā

Lielvārdē

8.novembrī pulksten 10 Andreja Pumpura Lielvārdes muzejā – Lāčplēša dienai veltīts pasākums «Lāčplēša spēka mantinieki» sadarbībā ar vispārizglītojošo skolu 9.klasēm, NBS Gaisa spēkiem un Zemessardzes 54. IT bataljonu.

10.novembrī pulksten 11 Lielvārdes novada mūzikas un mākslas skolā – koncerts ar vokālās studijas «Mikauši» viesošanos.

11.novembrī pulksten 17.30 Lāčplēša laukumā – Lāpu gājiens, līdzi ņemot sveces vai lāpas. Tālāk dosimies uz Lielvārdes novada Kultūras centru, kur pieminēsim Latvijas brīvības cīnītājus.

Visu novembri Lielvārdes pilsētas bibliotēkā – Ineses Zaporožecas gleznu izstāde «Krāsu prieks».

Lēdmanē

Līdz 30.novembrim Lēdmanes T/n – Ineses Bebres foto izstāde «Visskaistākais gadalaiks ir mīlestība».

Jumpravā

11.novembrī pulksten 19 – Jumpravas pamatskolas aktu zālē Lāčplēša dienai veltīts koncerts, muzicēs Lauris Valters. Pēc koncerta svecīšu iedegšana, pieminot Latvijas brīvības cīnītājus.