LAD maksā saistīto atbalstu par liellopiem

[ A+ ] /[ A- ]

Lauku atbalsta dienests (LAD) sācis izmaksāt brīvprātīgo saistīto atbalstu par liellopiem, likme ir 102,02 eiro.

Atbalstu var saņemt kā gada maksājumu par noteiktu liellopu skaitu. Lai saņemtu maksājumu, liellopiem jābūt reģistrētiem un apzīmētiem, kā arī par tiem jābūt sniegtai informācijai normatīvajos aktos par lauksaimniecības dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanu noteiktajā kārtībā.