Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 15.decembra numurā

[ A+ ] /[ A- ]

Priekšplānā: muzeja vadītāja Ligita Ādamsone (no kreisās) sarunājas ar skulptūras autoru Aigaru Zemīti.

Tomes muzeja dārzā atklāj Regīnai Ezerai veltītu skulptūru

Dzintra Dzene

Trešdien, 13.decembrī, Tomes kapos par godu rakstniecei Regīnai Ezerai notika piemiņas brīdis, pēc kura Tomes muzeja dārzā svinīgi tika atklāta skulptūra «Cilvēkam vajag suni». Tā izveidota projekta «Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un popularizēšana Ķeguma novadā» ietvaros.

 

 

 

 

– Ko iedomājat vispirms, atceroties rakstnieci Regīnu Ezeru?

Pēteris Pauliņš no Pārogres:

– Es savā laikā, kad strādāju, izvedu viņai – viņa dzīvoja aiz Ķeguma – no turienes atkritumus. Zinu, ka viņa ir rakstniece. No darbiem neko neesmu lasījis, bet viņu es zinu. Zinu, ka Tomes kapos apglabāta.

 

 

Sabiedriskajai apspriešanai izvirzītais Ogres novada logotips.

Spriež par iespējamo Ogres novada logotipu

Marta Poga

7.decembrī Ogres novada Kultūras centra (ONKC) Mazajā zālē notika Ogres novada logotipa skices sabiedriskā apspriešana. Minētā skice izstrādāta pēc Ogres novada Kultūras konsultatīvās komisijas iniciatīvas, sadarbojoties tās sastāvā esošajai ONKC māksliniecei Ūnai Laukmanei, Ogres Vēstures un mākslas muzeja māksliniekam Mārim Ruskulim un Ogres novada pašvaldības Būvvaldes māksliniekam Gunāram Platpīram.

 

 

Taurupes pamatskolas skolnieces Ramonas Priedes zīmējums.

Labi vārdi sirdi silda

Uldis Prancāns

Latviešu valodas aģentūra izdevusi jau desmito skolēnu radošo darbu krājumu «Labi vārdi sirdi silda», kurā apkopoti vairāk nekā divsimt skolēnu labāko darbu fragmenti un zīmējumi.

 

 

 

 

Augstzālīšu apmetne.

Mūsdienās nesaudzētu Ogresgala kultūrvēstures pieminekļu trijotne

Uldis Prancāns

Zem Dieva debesīm visi staigājam… Bet, vai vienmēr zinām, kādu zemi minam? Kas tajā atrodas – bieži vien visai seklā, viegli aizsniedzamā dziļumā? Latvijas lauki, meži un ūdeņi joprojām veiksmīgi slēpj mūsu senču dzīves liecības. Arī Dabas mātes un cilvēku sarūpēto pieminekļu pilnīgs skaits nav apzināts, to kultūrvēsturiskā nozīme izvērtēta.

 

Veltīsim viens otram vairāk laika

Dzintra Dzene

Pirms pāris gadiem intervēju kādu sirmgalvi krietni pāri 80. Viņa saistoši un labprāt stāstīja par savu dzīvi, atcerēdamās ne vienu vien kuriozu atgadījumu. Laiks aizritēja nemanot un, kad beidzām sarunu, sieviete attapās: «Ai, nu gan būšu jums apnikusi, bet man jau nav neviena, ar ko parunāt. Neesmu no tiem, kas uz ielas var uzsākt sarunu ar pirmo pretimnācēju. Dzīvesdraugs jau pirms daudziem gadiem un pērn arī draudzene devās aizsaulē.» Ieminējos, ka viņai taču ir dēls, meita, mazbērni un pat mazmazbērni, kuri dzīvo tepat Ogrē. Sirmgalve atmeta ar roku: «Viņiem taču nav laika, viņiem sava dzīve jādzīvo, nevis jāklausās manās atmiņās. Reizi nedēļā man kāds piezvana, pārliecinās, ka esmu vēl dzīva, un ar to sarunas beidzas…»

Šobrīd vislielākās galvassāpes sagādā ielas ar grants segumu

Dzintra Dzene

Ogres pilsētā ielu un ceļu kopgarums ir aptuveni 130 kilometri, no kuriem 60 kilometri ir ar grants un 70 – ar asfalta segumu. Ņemot vērā šā gada lietaino vasaru un rudeni, sarežģīta situācija izveidojusies uz ielām ar grants segumu, kur veidojas gan apledojums, gan bedres.

Tīnūžu pamatskolu plāno reorganizēt par sākumskolu

13.decembrī Ikšķiles novada pašvaldības domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē deputāti konceptuāli atbalstīja Tīnūžu pamatskolas reorganizāciju.

Rada bojājumus mājas fasādei

8.decembrī konstatēts, ka Ogrē, Kļavas ielā, radīti bojājumi mājas fasādei, logam un tā rāmim.

Lielvārdietes sporta zāle dabā

Uldis Prancāns

Šā gada Latvijas Olimpiskās dienas radošajā konkursā bērni, pusaudži un jaunieši iesūtīja savus darbus – esejas, zīmējumus un fotogrāfijas par kopīgo tēmu «Mana sporta zāle dabā».

Paldies par drošu elektroenerģijas piegādes līniju

Edgars Kalnriekstiņš, Menģeles pagasta «Lielcaunēnos»

Ar mūsu laikraksta starpniecību gribu pateikties labiem darbiniekiem par labi padarītu darbu.