«Latvenergo» brīdina par krāpniekiem

[ A+ ] /[ A- ]

Atsaucoties uz savu klientu sniegto informāciju, AS «Latvenergo» brīdina, ka elektroenerģijas lietotāji saņēmuši viltus zvanus par it kā bojātiem elektrības skaitītājiem un elektrības zādzības faktu. Krāpnieki iepazīstina ar sevi kā koncerna vai pakalpojumus sniedzošas firmas darbiniekiem, kā arī draud ar soda naudu un elektroenerģijas piegādes pārtraukšanu.

AS «Latvenergo» uzsver, ka tie ir viltus zvani, jo tos nekādā gadījumā neveic koncerna meitassabiedrību pārstāvji vai apakšuzņēmēji. Klientiem jāņem vērā un jāatceras, ka visi elektroenerģijas uzskaites aparāti ir AS «Sadales tīkls» īpašums un tikai «Sadales tīkls» nodrošina to apkopi un veic regulāras pārbaudes. Visiem uzņēmuma darbiniekiem saziņā ar klientiem ir pienākums apliecināt savu identitāti, kā arī iedzīvotājiem ir tiesības par to pārliecināties.