Lemj par pārvaldīšanas tiesību nodošanu

[ A+ ] /[ A- ]

Ogres novada domes 19.septembra sēdē deputāti akceptēja lēmumprojektu par sešu Ogres daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesību nodošanu SIA «Namu pārvaldīšana» un SIA «Senču nami».

Šis lēmumprojekts tika sagatavots, pamatojoties uz Ogres novada pašvaldībā saņemtajiem iesniegumiem no SIA «Namu pārvaldīšana», kuros bija izteikts lūgums nodot dzīvojamo māju Loka ielā 2, Loka ielā 4, Brīvības ielā 113 un Brīvības ielā 115A, Ogrē, pārvaldīšanas tiesības SIA «Namu pārvaldīšana». Analoģiski iesniegumi saņemti arī no SIA «Senču nami» ar lūgumu nodot dzīvojamo māju Zilokalnu prospektā 16 un Draudzības ielā 10, Ogrē, pārvaldīšanas tiesības šim uzņēmumam.

Deputāti akceptē lēmumprojektu

Ogres novada pašvaldības Juridiskās nodaļas vadītājs Ronalds Vītols informē, ka iesniegtie dokumenti par pārvaldīšanas tiesību nodošanu sagatavoti atbilstoši likuma «Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju» (turpmāk – Privatizācijas likums) un Dzīvokļa īpašuma likuma prasībām. Ņemot vērā minēto, deputāti nolēma akceptēt lēmumprojektus par sešu Ogres daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesību nodošanu SIA «Namu pārvaldīšana» un SIA «Senču nami».

Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis norāda, ka jebkurā jomā konkurence ir tikai pozitīva, jo tādējādi uzlabosies pakalpojuma kvalitāte.

Mudina lemt par dzīvojamās mājas turpmāko pārvaldīšanu

Šim viedoklim piekrīt arī SIA «Ogres Namsaimnieks» valdes loceklis Kaspars Grīnbergs, kurš 12.septembra Ogres novada domes Tautsaimniecības komitejas sēdē iepazīstināja ar dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesību pārņemšanas procesu Ogres novadā.

1995.gada 27.jūlijā stājās spēkā Privatizācijas likums, kas paredz, ka pēc privatizācijas procesa uzsākšanas sešu mēnešu laikā dzīvokļu īpašniekiem jāsasauc dzīvokļu īpašnieku kopsapulce un jālemj par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību pārņemšanu, slēdzot dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumu ar dzīvokļu īpašnieku izvēlētu pilnvarotu personu – biedrību, fizisku personu vai arī komersantu, kas nodrošina pārvaldīšanas pakalpojumu.

Ja dzīvokļu īpašnieki šo sapulci nesasauc un nenoslēdz pārvaldīšanas līgumu ar izraudzīto pārvaldnieku, pašvaldības uzdevums ir nodrošināt īpašuma pārvaldnieku, ko līdz šim Ogres novada pašvaldība bija darījusi, nododot dzīvojamo māju pārvaldīšanas uzdevumu pašvaldības aģentūrai «Mālkalne», bet vēlāk izveidota pašvaldības aģentūra «Ogres Namsaimnieks».

2018.gada 1.jūlijā pašvaldības aģentūra «Ogres Namsaimnieks» tika reorganizēta, izveidojot SIA «Ogres Namsaimnieks», lai būtu iespējams iesaistīties dzīvojamo māju pārvaldīšanas pakalpojumu sniegšanā, slēdzot pārvaldīšanas līgumus ar dzīvokļu īpašnieku kopībām, kuras nolēmušas pārņemt savu māju pārvaldīšanas tiesības atbilstoši Privatizācijas likuma prasībām.

Pērnā gada nogalē SIA «Ogres Namsaimnieks» kopā ar Ogres novada pašvaldības pārstāvjiem rīkoja informatīvu kampaņu, kuras ietvaros iepazīstināja iedzīvotājus ar pārvaldīšanas procesa specifiku, dzīvokļu īpašnieku tiesībām un pienākumiem.

Šīs informatīvās kampaņas rezultātā ir uzsācies likumsakarīgs process – dzīvokļu īpašnieki lemj par savas dzīvojamās mājas turpmāko pārvaldīšanu, izraugoties pārvaldnieku.

Konkurence uzlabo kvalitāti

Daudzu māju dzīvokļu īpašnieku kopības ir lēmušas turpināt sadarbību ar SIA «Ogres Namsaimnieks», un šobrīd notiek darbs pie pārvaldīšanas līgumu noslēgšanas. Turklāt sarunas par pārvaldīšanas pakalpojumu nodrošināšanu notiek arī ar vairākām dzīvojamām mājām, kuras līdz šim nav pārvaldījis SIA «Ogres Namsaimnieks». Savukārt atsevišķās mājās, par kurām tika lemts Ogres novada domes 19.septembra sēdē, dzīvokļu īpašnieku kopības izteikušas vēlmi mainīt pārvaldnieku un noslēgt pārvaldīšanas līgumus ar citiem komersantiem, kas nodrošina pārvaldīšanas pakalpojumus.

Kaspars Grīnbergs norāda, ka SIA «Ogres Namsaimnieks» dzīvojamo māju pārvaldīšanas nozarē šobrīd darbojas konkurences apstākļos un turpina uzlabot, kā arī paplašināt savu pakalpojumu klāstu, lai būtu arvien pieejamāki savam klientam.

«SIA «Ogres Namsaimnieks» politika vērsta uz to, lai iesaistītu pēc iespējas vairāk dzīvokļu īpašniekus dzīvojamās mājas pārvaldīšanas procesā. Ir ieguldīts liels darbs dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku informēšanā par dzīvojamo māju pārvaldīšanas jautājumiem. Lielākajai daļai dzīvokļu īpašnieku iepriekš nav bijusi informācija par pārvaldīšanas tiesību pārņemšanas jautājumiem. Līdz šim SIA «Ogres Namsaimnieks» darbojies tikai kā pašvaldības norīkotais pārvaldnieks jeb pārvaldnieks uz Privatizācijas likuma pamata, nevis dzīvokļu īpašnieku izraudzītais. Šāda situācija ilgtermiņā neveicina dzīvojamo māju pārvaldīšanas nozares attīstību. Savukārt dzīvokļa īpašniekiem neveidojas izpratne par to, ka viņi ir atbildīgi par savas dzīvojamās mājas uzturēšanu un saglabāšanu, tostarp, ka viņi ir vienīgā lemttiesīgā institūcija dzīvojamā mājā, kurai jāpieņem lēmumi par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas jautājumiem,» norāda Kaspars Grīnbergs.

Ogres pilsētā savus pārvaldīšanas pakalpojumus šobrīd piedāvā arī citi apsaimniekošanas uzņēmumi, un dzīvokļu īpašniekiem ir iespēja salīdzināt SIA «Ogres Namsaimnieks» piedāvāto pārvaldīšanas modeli un tā izmaksas ar citu pārvaldnieku piedāvājumiem.

Vienlaikus SIA «Ogres Namsaimnieks» darbinieki aicina dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekus atbildīgi izraudzīties savas mājas pārvaldnieku un rūpīgi izvērtēt tā sniegto pārvaldīšanas pakalpojuma piedāvājumu, kā arī pārliecināties par tā pieredzi un kompetenci pārvaldīšanas jomā.

 Dzintra Dzene