Līdz 5.aprīlim var pieteikties atbalstam mežu kopšanai

[ A+ ] /[ A- ]

Mežu īpašnieki līdz 5.aprīlim var pieteikties atbalsta saņemšanai mežu kopšanai apakšpasākumā «Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai», informē Lauku atbalsta dienests. Šī būs jau piektā projektu pieņemšanas kārta, tās kopējais publiskais finansējums – 2,015 miljoni EUR.

Atbalsta pretendenti var būt gan fiziskas personas – zemes īpašnieki, gan juridiskas personas, kā arī pašvaldības – meža zemes īpašnieki, pašvaldību kapitālsabiedrības, kas apsaimnieko pašvaldības īpašumā esošu meža zemi.

Atbalsta pasākumi paredzēti vairākām aktivitātēm: jaunaudžu retināšanai un retināšanai ar atzarošanu; neproduktīvu mežaudžu nomaiņai; valdošās koku sugas nomaiņai baltalkšņa sugu mežaudzēs no 30 gadu vecuma vai blīgznas sugu mežaudzēs.

Plašāku informācija par prasībām atbalsta pretendentiem, nosacījumiem atbalsta saņemšanai un citiem jautājumiem var iegūt Lauku atbalsta dienesta mājaslapā – sadaļā «Atbalsta pasākumi». Dienests aicina visus mežsaimniekus, kuri nesaņēma finansējumu iepriekšējā šī pasākuma kārtā, pieteikties atbalsta saņemšanai šajā kārtā!