Lielvārdē izsolīs zvejas tiesību nomu

[ A+ ] /[ A- ]

Lielvārdes novada pašvaldība izsludināja Rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas tiesību nomas slēgto izsoli Daugavā, Ķeguma HES ūdenskrātuvē, Lielvārdes novada administratīvajā teritorijā.

Izsoles objekts ir rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas nomas tiesības uz 13 (trīspadsmit) zvejas rīkiem – zivju murdiem ar spārna atvērumu līdz 30 m. Rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas tiesību lietošanas termiņš – līdz 2019.gada 31.decembrim, atbilstoši pretendenta rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas tiesību nomas iesniegumā norādītajam termiņam. Rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas nomas tiesības tiek pārdotas mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.

Iesniegumu dalībai izsolē iesniegšanas termiņš: 2018.gada 7.decembris pulksten 15.00. Iesniegumi jāiesniedz Lielvārdes novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā Raiņa ielā 11A, Lielvārdē. Izsole notiks 2019.gada 17.janvārī pulksten 10.00 Lielvārdes novada pašvaldībā. Izsoles pretendentu reģistrēšana no pulksten 9.00 līdz 9.50 Lielvārdes novada pašvaldības 3.stāva zālē pie izsoles komisijas sekretāres.

Izsole notiks gadījumā, ja pašvaldībā tiks iesniegts vairāk iesniegumu par rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas nomas līguma slēgšanu, nekā Lielvārdes novada pašvaldība noteikusi zvejas nomas tiesību limitu.