Lielvārdes novadā izsludināts vietējo iniciatīvu projektu konkurss

[ A+ ] /[ A- ]

Lielvārdes novada pašvaldība aicina iedzīvotājus līdzdarboties savas dzīves kvalitātes uzlabošanā, iesniedzot projektu, kas veicinātu lietderīgu brīvā laika pavadīšanu, fiziskās un garīgās veselības uzlabošanu, apkārtnes un vides labiekārtošanu.

Projektu konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt Lielvārdes novadam nozīmīgu projektu īstenošanu. Ar šo konkursu paredzēts atbalstīt publisko teritoriju labiekārtošanu un sabiedrisko aktivitāšu dažādošanu.

Projektu pieteikumus aktivitāšu īstenošanai var iesniegt ikviena juridiska vai fiziska persona, kura sasniegusi 18 gadu vecumu, vai jaunieši (jauniešu grupa), kurā vismaz vienam – projekta koordinatoram – jābūt pilngadīgai personai. Papildu informācija un konsultācijas: Attīstības plānošanas un projektu vadīšanas nodaļas projektu vadītāja Madara Malahovska, Lielvārdē, Raiņa iela 11A, 3.stāvā, 328.kabinetā, tālr. 27823794, e-pasts: madara.malahovska@lielvarde.lv

Projektu pieņemšana turpināsies līdz 2019.gada 5.aprīlim.