Lielvārdes novadā notiek iedzīvotāju aptauja par ATR

[ A+ ] /[ A- ]

Lielvārdes novada pašvaldība izsludinājusi iedzīvotāju aptauju par Administratīvi teritoriālo reformu (ATR), kas sākās 8.augustā un turpināsies vēl piecas dienas – līdz 18.augustam.

Aptaujas anketa pieejama pašvaldības informatīvā izdevuma «Lielvārdes Novada Ziņas» speciālizlaidumā par Administratīvi teritoriālo reformu, kā arī izdrukātā veidā to var saņemt Valsts un pašvaldības vienotajā Klientu apkalpošanas centrā Lielvārdes novada pašvaldības ēkas pirmajā stāvā un citās pašvaldības iestādēs. Elektroniski anketu iespējams aizpildīt Lielvārdes novada pašvaldības mājaslapā www.lielvarde.lv.

Aptaujas aizpildīšana neaizņem daudz laika, jo tajā jāatbild tikai uz četriem jautājumiem – jānorāda savs vecums, jāpamato piederība pie novada (dzīvesvieta, mācību vieta, darba vieta, pieder nekustamais īpašums vai uzņēmums), jāatbild, vai atbalsta Lielvārdes novada apvienošanos ar Ķeguma, Ogres un Ikšķiles novadiem, kā arī jāpamato šī sava atbilde.

Lielvārdes novada pašvaldība uzsver, ka Administratīvi teritoriālā reforma skars ikvienu iedzīvotāju, tādēļ aicina aktīvi paust savu viedokli aptaujā.