Lielvārdes novada Sociālais dienests aicina saņemt pabalstu

[ A+ ] /[ A- ]

Lielvārdes novada sociālais dienests aicina politiski represētās personas, Nacionālās pretošanās kustības dalībniekus, Nacionālās atbrīvošanās kustības dalībniekus, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekus un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušās personas saņemt sociālo pabalstu, ja tas šogad nav vēl izdarīts.

Sociālo pabalstu var saņemt Lielvārdes novada pašvaldības kasēs: Lielvārdē, Jumpravā un Lēdmanē. Saņemot sociālo pabalstu, personai jāuzrāda personas pase vai personas apliecība, kā arī iepriekš minēto statusu apliecinošs dokuments (apliecība).