LLKC konsultanti palīdzēs mazajām saimniecībām

[ A+ ] /[ A- ]

Labi zināms, ka lauvas tiesu pieejamo Eiropas Savienības līdzekļu «apēd» lielās lauku saimniecības, tāpēc ir tikai slavējami, ka arī mazajām lauku ražotnēm tiek pavērts «lodziņš» uz gaišāku, nodrošinātāku dzīvi un savas nišas saimniecības attīstību.

Pozitīva, iedvesmojoša vēsts – mazās lauku saimniecības, kuras nopietni plāno tālāku attīstību, var izstrādāt projektu pieteikumus 15 000 eiro liela atbalsta saņemšanai. Palīdzību projektu izstrādē sniegs arī aptuveni 70 Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) konsultanti savos birojos visā Latvijā. Atbalstam var pretendēt saimnieciskās darbības veicējs – fiziska persona, kuras dzīvesvieta ir deklarēta lauku teritorijā, vai juridiska persona, kuras juridiskā adrese ir lauku teritorijā. Lai saņemtu atbalstu, vērā tiks ņemti vairāki kritēriji. Piemēram, gada kopējam neto apgrozījumam vai standarta izlaides vērtībai jābūt vismaz 2000 eiro, bet neviens no šiem rādītājiem nedrīkst pārsniegt 15 000 eiro. Kopējā īpašumā esošā vai nomātā lauksaimniecībā izmantojamā zeme nepārsniedz 50 hektārus; ir reģistrēta saimnieciskā darbība un iesniegts gada pārskats vai deklarācija (D3) par iepriekšējo gadu. Projektus var īstenot dažādos ar lauksaimniecības produkcijas ražošanu saistītos darbības virzienos. Plānotajam projektam jābūt saistītam ar nepārstrādātu un pārstrādātu lauksaimniecības produktu ražošanu.

Lai pārliecinātos par saimniecības atbilstību vispārējiem kritērijiem, lūgums izmantot LLKC izstrādāto interneta rīku «ES atbalsta pieejamības noteikšanas programma», kas pieejams http://esatbalsti.llkc.lv/. Papildjautājumus var uzdot «Forums ES finanšu piesaistei», kas pieejams http://forums.llkc.lv/. LLKC kontaktpersonu saraksts sasniedzams: http://new.llkc.lv/lv/nozares/ ekonomika/llkc-konsultanti-palidzesmazajam-saimniecibam-0.

Projektu iesniegumu pieņemšanas laiks – līdz 18.jūlijam. Apkalpojamo personu skaits birojos ir ierobežots, tāpēc lūgums sazināties ar LLKC konsultantiem savlaikus.

Uldis Prancāns