LLKC organizē mācības lauksaimniekiem

[ A+ ] /[ A- ]

Lauksaimniekiem, kuri iesaistījušies pasākuma «Agrovide un klimats» aktivitātē «Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos» (BDUZ), un, ja ir uzņemtas saistības par Eiropas Savienības nozīmes ilggadīgo zālāju biotopiem (kas ir 1. līdz 4.zālāju ražības klase), ne vēlāk kā saistību perioda otrajā gadā jāiegūst pamatiemaņas zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošanā, apmeklējot mācību kursus un iegūstot atbilstošu dokumentu.

Šogad Latvijas Lauksaimniecības konsultāciju centra (LLKC) Ogres birojs šīs mācības organizē 22. un 29.maijā, tās notiks Ogres tehnikumā. Obligāta iepriekšēja pieteikšanās (e-pasts: elina.masteiko@llkc.lv, tālr. 28331239). Mācības būs bez maksas, bet dalībnieku skaits – ierobežots.