Madlienas bibliotēkā atvērta Jauniešu istaba

[ A+ ] /[ A- ]

Madlienas bibliotēkas Jauniešu istabas sastāvdaļas un piepildījuma elementi.

Iedzīvotāju iniciatīvas grupa «Radošie vecāki» (koordinatore Agrita Kalniņa, dalībnieki – Laura Krūmiņa un Guntars Sīpols) Ogres novada pašvaldības projektu konkursa «Veidojam vidi ap mums» ietvaros īstenojusi skaistu, multifunkcionālu projektu «Jauniešu istaba» (kopējās izmaksas – 1500 eiro).

Pagājušajā gadā šīs grupas mērķtiecīgas aktivitātes galarezultāts vienotā sadarbībā ar Madlienas bibliotēku bija ne mazāk koša dāvana bērniem – projekta «Es gribu bibliotēkā arī spēlēties» realizācija dzīvē.

Vairāk stāsta jaunākā projekta koordinatore Agrita Kalniņa: «Darba grupas «Radošie vecāki» mērķis – izveidot, tālredzīgi attīstīt labiekārtotu vidi Madlienas centrā, lai pagasta jauniešiem būtu iespēja lietderīgi izmantot savu brīvo laiku. Bibliotēka ir piemērota vieta, kur jaunā paaudze var uzturēties, neskatoties uz laika apstākļiem, kā arī apmeklēt to visa gada garumā. Bibliotēkā līdz šim nebija izveidota telpa vai zona, kur jauniešiem apmierināt savas vēlmes un intereses, iegūt zināšanas, prasmes un savstarpējo attiecību pieredzi.

Projekta virsuzdevums – garantēt Madlienā daudzveidīgākas, drošākas, saistošākas un radošākas brīvā laika pavadīšanas iespējas, ļaujot bibliotēkas apmeklētājiem izzināt pasauli, veidot interešu grupas, iepazīt jaunus domubiedrus un draugus.

Projekta ietvaros telpā izlīmēta fototapete, radot vizuāli pievilcīgāku un mājīgāku sajūtu; iegādātas piemērotas, funkcionālas mēbeles. Telpas interjers tika veidots atšķirīgs, lai šī jauniešu istaba būtu savādāka un atraktīvāka. Ar līdzfi nansējuma artavu nopirkts televizors, to var izmantot, pieslēdzot USB atmiņu; var skatīties fotogrāfi jas, klausīties līdzi paņemto mūziku. Televizoram ir WIFi, tas ļauj ērti lietot youtube.com un citas aplikācijas. Par projekta līdzekļiem iegādātas aktīvas un interesantas spēles jauniešiem, gan galda spēles, gan spēļu galds. Tāpat jauniešu rīcībā ir saistoša un noderīga literatūra par veselības jautājumiem, stilu un modi, uzņēmējdarbību, tehniku, programmēšanu, fotografēšanu u.c. No bibliotēkas krājuma paņemta, labiekārtotajā telpā izvietota vispusīga, vairāku žanru literatūra, kas noteikti interesē jauniešus. Liels paldies Ogres novada pašvaldībai par finansiālo atbalstu!»

Veiksmīgi realizētais projekts, bez šaubām, ir vērtīgs kultūrizglītības un informācijas avots, kā arī saistoša vide jauniešiem, lai veicinātu viņu personības izaugsmi ar daudzveidīgu, radošu nodarbību un aktivitāšu starpniecību.

Madlienas publiskā bibliotēka, tāpat kā daudzas citas grāmatu krātuves, nodrošina cilvēkiem ne tikai viņus interesējošas lasāmvielas ieguvi un apmaiņu, bet arī daudzšķautņainu pakalpojumu klāstu, saziņu, interneta iespēju praktisku izmantojumu utt. Bibliotēka ir priekšzīmīga, droša un lietderīga vieta, kur gandrīz visu gada mēnešu laikā ir dāvāta iespēja pulcēties jaunās paaudzes pārstāvjiem; lieliska vide, kur viegli var atrast sev tīkamas intelektuāla un izklaidējoša rakstura spēles; sava vecuma auditorijā vai domubiedru pulkā pārrunāt izlasītās grāmatas, daudznozaru literatūru, periodiskos izdevumus.

Uldis Prancāns

Ulda Prancāna foto