Mednieku ielas rekonstrukcijā šķēršļu vairs nav

[ A+ ] /[ A- ]

Realizējot Ogres pilsētas ielu attīstības koncepciju, šogad notiek Mednieku ielas posma no Meža prospekta līdz Brīvības ielai rekonstrukcija. Šis ir viens no novada pašvaldības infrastruktūras objektiem, kura sakārtošanai iegūts Eiropas reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansējums.

Pavasarī radās sarežģījumi ar ielas rekonstrukcijai nepieciešamā zemes gabala Mednieku ielā 11A atsavināšanu, tika pieļauta iespēja veikt izmaiņas tehniskajā projektā, ja pašvaldībai ar zemes īpašnieci neizdosies vienoties par zemes gabala atsavināšanu. Pašvaldība pat pieņēma domes deputāta, uzņēmēja Andreja Ceplīša dāvinājumu Ls 2 748,50, lai iegādātos šo zemes gabalu par īpašnieces pārstāvja prasīto cenu.

Sarunu rezultātā problēma ar šo zemes gabalu tomēr ir atrisinājusies, īpašniece ir piekritusi atsavināšanai zemes gabalu maiņas ceļā, tā kā izmaiņas tehniskajā projektā nav jāveic, līdz ar to reāli projekta īstenošanai nekādu šķēršļu nav.

Lai juridiski korekti sakārtotu visus jautājumus saistībā ar zemes atsavināšanu, kārtējā novada domes sēdē paredzēts izskatīt jautājumu par 2009. gada oktobrī un 2010. gada aprīlī pieņemto lēmumu atcelšanu, kā arī lemt par zemes gabalu maiņu. Domes lēmums jāpieņem arī par A.Ceplīša ziedotās summas ieskaitīšanu atpakaļ viņa bankas kontā, jo zemes iegādei šī nauda pašvaldībai vairs nebūs nepieciešama.