Mūžības vārtos…

[ A+ ] /[ A- ]

No 11. līdz 18.maijam aizsaulē devušies (Ogres, Birzgales, Ikšķiles, Ķeguma un Lielvārdes dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti):

Ogres novadā

Ogrē, Ogresgalā, Ciemupē

Jurijs Izotovs (1941),

Marija Gorbunova (1926),

Pjotrs Barinovs (1954),

Lauberē

Ausma Galauska (1933),

Suntažos

Rihards Sokolovskis (1997),

Skaidrīte Vīksna (1930),

Anna Čistjakova (1932).

Ikšķiles novadā

Juris Grīnšteins (1946),

Andris Rubenis (1946),

Erika Skaidrīte Maļinovska (1929),

Līga Sāne (1959).

Ķeguma novadā

Birzgalē

Rita Auza (1933),

Ķegumā

Marija Grāvele (1949),

Tomē

Vladislavs Daukstis (1935).

Lielvārdes novadā

Lielvārdē

Tatjana Katilkina (1963).