Mūžības vārtos…

[ A+ ] /[ A- ]

No 31.augusta līdz 7.septembrim aizsaulē devušies (Ogres, Birzgales, Ikšķiles, Ķeguma un Lielvārdes dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti):

Ogres novadā

Ogrē, Ogresgalā, Ciemupē

Tamāra Dergačeva (1942),

Matilda Sarkane (1926),

Joza Skrebutens (1939),

Ieva Pildere (1941).

Ikšķiles novadā

Aivars Dukovskis (1961),

Andrejs Jevsejevs (1982).

Ķeguma novadā

Birzgalē

Grigorijs Babkovs (1951),

Ķegumā

Vilma Boote (1925),

Imants Ertmanis (1955),

Ruta Mieze (1941).

Lielvārdes novadā

Jumpravā

Antoņina Logina (1942).