Mūžības vārtos…

[ A+ ] /[ A- ]

No 4. līdz 11.janvārim aizsaulē devušies (Ogres, Birzgales, Ikšķiles, Ķeguma un Lielvārdes dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti):

Ogres novadā

Ogrē, Ogresgalā, Ciemupē

Vilnis Eglītis (1925),

Česlavs Petkevičs (1949),

Krapē

Zenta Bodniece (1945).

Ķeguma novadā

Ķegumā

Vilis Ģēģers (1943),

Laimonis Jakāns (1927),

Maija Kalniņa (1943),

Rembatē

Jānis Platacis (1967).

Lielvārdes novadā

Lielvārdē

Broņislava Opincāne (1927).