Mūžības vārtos…

[ A+ ] /[ A- ]

No 15. līdz 22.februārim aizsaulē devušies (Ogres, Birzgales, Ikšķiles, Ķeguma un Lielvārdes dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti):

Ogres novadā

Ogrē, Ogresgalā, Ciemupē

Arvīds Rusulis (1935),

Anna Pankova (1926),

Broņislavs Suravecs (1933),

Uldis Akmens (1944),

Juris Anspoks (1934).

Lauberē

Ausma Kalniņa (1922),

Aija Brigita Ivanova (1935),

Suntažos

Ausma Ķaune (1929).

Ķeguma novadā

Ķegumā

Ruta Striķe (1947).

Lielvārdes novadā

Lielvārdē

Dzintars Lāzers (1932),

Romvalds Morozovs (1941),

Broņislava Saratova (1935),

Zelma Baumgartene (1922),

Inga Krūmiņa (1973),

Viktors Matvejevs (1952).