Mūžības vārtos…

[ A+ ] /[ A- ]

No 26.marta līdz 5.aprīlim aizsaulē devušies (Ogres, Birzgales, Ikšķiles, Ķeguma un Lielvārdes dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti):

Ogres novadā

Ogrē, Ogresgalā, Ciemupē

Jeļena Mališeva (1928),

Rita Jansone (1959),

Dārta Sirsniņa (1917),

Lidija Boikova (1930),

Aleksandrs Čigrickis (1958),

Līga Freimane (1932),

Valdis Koks (1933),

Gertrūde Beitāne (1940),

Rimma Grišāne (1939),

Tamāra Kuzmenko (1932),

Ņina Koroļova (1949),

Vjačeslavs Moisejevs (1987),

Lauberē

Ārija Anna Zahare (1950),

Taurupē

Raivis Razgals (1974).

Ikšķiles novadā

Lidija Vasiļevska (1943),

Kazimirs Daņilēvičs (1930),

Antons Dzirko (1948),

Irina Gorodecka (1945),

Zoja Maškina (1927).

Ķeguma novadā

Rembatē

Ēriks Grundulis (1949).

Lielvārdes novadā

Lielvārdē

Maigonis Griķītis (1932),

Gaida Peka (1942),

Mārīte Akmeņkalne (1951),

Jumpravā

Prokofijs Sņetkovs (1934).