Mūžības vārtos…

[ A+ ] /[ A- ]

No 5. līdz 12.aprīlim aizsaulē devušies (Ogres, Birzgales, Ikšķiles, Ķeguma un Lielvārdes dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti):

Ogres novadā

Ogrē, Ogresgalā, Ciemupē

Valentīna Dembovska (1929),

Ludmila Jaksone (1953),

Aivars Vilnītis (1930),

Staņislavs Orbidāns (1932),

Madlienā

Mirdza Maiga Zemīte (1935).

Ikšķiles novadā

Staņislavs Tereško (1953).

Ķeguma novadā

Tomē

Mārtiņš Knutovs (1954).

Lielvārdes novadā

Jumpravā

Pāvels Lesničenoks (1946).