Mūžības vārtos…

[ A+ ] /[ A- ]

No 26.aprīļa līdz 2.maijam aizsaulē devušies (Ogres, Birzgales, Ikšķiles, Ķeguma un Lielvārdes dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti):

Ogres novadā

Ogrē, Ogresgalā, Ciemupē

Astrīda Ozola (1950),

Tatjana Jeršova (1924),

Pēteris Zeps (1950),

Jānis Ozols (1934),

Ķeipenē

Sarmīte Lediņa (1960),

Mazozolos

Modris Bernhards (1961).

Ikšķiles novadā

Tamāra Barkus (1937),

Jānis Erdmanis (1926),

Līvija Porevica (1939),

Daina Borisova (1936),

Nikolajs Deņisenko (1956).

Ķeguma novadā

Ķegumā

Aina Rasa (1943),

Vija Ermiča (1944).

Lielvārdes novadā

Lielvārdē

Ivars Bergs (1948),

Ilmārs Leitis (1985).