Mūžības vārtos…

[ A+ ] /[ A- ]

No 10. līdz 17.maijam aizsaulē devušies (Ogres, Birzgales, Ikšķiles, Ķeguma un Lielvārdes novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti):

Ogres novadā

Ogrē, Ogresgalā, Ciemupē

Valentīna Jurgensone (1932),

Sergejs Upelnieks (1984),

Inārs Liede (1959),

Ņina Rubene (1935),

Ķeipenē

Erna Namniece (1929),

Marija Zaķe (1924),

Lauberē

Inese Cīrulniece (1958).

Ikšķiles novadā

Jānis Dzalbs (1947),

Iveta Biezā (1978).

Ķeguma novadā

Ķegumā

Anna Zariņa (1926),

Tomē

Anatolijs Filatovs (1942).

Lielvārdes novadā

Lielvārdē

Juris Pauls Kreišmanis (1946),

Inta Āboliņa (1935),

Marija Ševčika (1948),

Lēdmanē

Kārlis Zvirbulis (1933),

Aivars Krauze (1953).