Mūžības vārtos…

[ A+ ] /[ A- ]

No 26.jūlija līdz 2.augustam aizsaulē devušies (Ogres, Birzgales, Ikšķiles, Ķeguma un Lielvārdes dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti):

Ogres novadā

Ogrē, Ogresgalā, Ciemupē

Andrejs Zelčāns (1943),

Zaiga Prince (1943),

Jānis Amatnieks (1938),

Jānis Bīskaps (1947),

Hionija Ivanova (1926),

Agita Prikņa (1949),

Ēriks Olafs Tingbrands (1941),

Ludmila Levina (1956),

Madlienā

Juris Bagātais (1942),

Suntažos

Imants Jānis Miķelāns (1946),

Taurupē

Ivans Gasperskis (1957).

Ikšķiles novadā

Brigita Kauliņa (1924),

Regīna Dzērve (1952),

Māris Šteins (1958).

Ķeguma novadā

Birzgalē

Jevgenija Saliņa (1929),

Ķegumā

Jānis Stīpiņš (1936).

Lielvārdes novadā

Lielvārdē

Pēteris Varslavs (1945),

Vilnis Rode (1956),

Jumpravā

Uldis Celmiņš (1931).