Mūžības vārtos…

[ A+ ] /[ A- ]

No 25.oktobra līdz 1.novembrim aizsaulē devušies (Ogres, Birzgales, Ikšķiles, Ķeguma un Lielvārdes dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti):

Ogres novadā

Ogrē, Ogresgalā, Ciemupē

Alfrēds Gegermanis (1928),

Gunārs Vocišs (1945),

Juris Ojārs Āboliņš (1929),

Valentīna Lukina (1932),

Vladimirs Trofimovs (1950),

Erna Dukāte (1920),

Aleksandrs Roņins (1975),

Jevgenijs Davidovičs (1948),

Jadviga Ābola (1933),

Madlienā

Regīna Freiberga (1932).

Ķeguma novadā

Birzgalē

Ausma Ambaine (1937),

Rembatē

Alise Mālendere (1928).

Lielvārdes novadā

Jumpravā

Tamāra Masaļska (1938).