Mūžības vārtos…

[ A+ ] /[ A- ]

No 13. līdz 20.decembrim aizsaulē devušies (Ogres, Birzgales, Ikšķiles, Ķeguma un Lielvārdes dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti):

Ogres novadā

Ogrē, Ogresgalā, Ciemupē

Pēteris Kozlovs (1944),

Zita Kupce (1952),

Aleksandrs Kreščenko (1949),

Vladimirs Kurnovs (1958),

Stefans Širokovs (1941),

Pāvels Semjonovs (1941),

Otto Liepa (1927),

Nikolajs Tihonovs (1951),

Marija Šeško (1946),

Mazozolos

Brigita Lāce (1948),

Suntažos

Vilis Jansons (1949).

Ikšķiles novadā

Kārlis Rullis (1949).

Ķeguma novadā

Ķegumā

Vingra Baturoviča (1964),

Valters Kupers (1958),

Tomē

Jorens Armanovičs (1977).

Lielvārdes novadā

Lielvārdē

Tekla Romāne (1929).