Mūžības vārtos…

[ A+ ] /[ A- ]

No 24. līdz 31.janvārim aizsaulē devušies (Ogres, Ikšķiles, Ķeguma un Lielvārdes dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti):

Ogres novadā

Ogrē, Ogresgalā, Ciemupē

Valentīna Kalojeva (1920),

Ivans Rasims (1928),

Gaļina Mironova (1943),

Leone Franciška Mamoniene (1937),

Andris Zilberts (1945),

Maija Zvaigzne (1947),

Tamāra Usovska (1955),

Biruta Kokareviča (1936),

Nadežda Koņkova (1931),

Alvis Ušvils (1942),

Madlienā

Jolanta Vjatere (1982),

Elita Jaunzare (1958),

Gunta Streļča (1940),

Rūta Melbārzde (1935).

Ķeguma novadā

Birzgalē

Inese Kalniņa (1952).

Lielvārdes novadā

Lielvārdē

Olga Jakovļeva (1936),

Ziedonis Kunderts (1946),

Lēdmanē

Jānis Priedītis (1932).