Mūžības vārtos…

[ A+ ] /[ A- ]

No 28.februāra līdz 7.martam aizsaulē devušies (Ogres, Ikšķiles, Ķeguma un Lielvārdes dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti):

Ogres novadā

Ogrē, Ogresgalā, Ciemupē

Vladimirs Safonovs (1940),

Zinaīda Devjatnikova (1934),

Jānis Sonders (1952),

Zilvestrs Ābele (1931),

Krapē

Māris Aberiņš (1949),

Taurupē

Mirdza Uzāre (1943).

Ikšķiles novadā

Aija Ārija Budze (1930).

Ķeguma novadā

Ķegumā

Raisa Čikuna (1961),

Kārlis Kļava (1931),

Antonija Krūmiņa (1926),

Rembatē

Semjons Isjomins (1935),

Tomē

Maiga Vītola (1929).

Lielvārdes novadā

Jumpravā

Diāna Jansone (1961),

Jūlija Košeļeva (1931),

Lielvārdē

Ivans Tihomirovs (1948),

Artūrs Zviedris (1931),

Irēna Belova (1953),

Jānis Skrebels (1967).