Nākamgad līgosim un jāņosim piecas dienas

[ A+ ] /[ A- ]

Pagājušajā nedēļā valdības sēdē tika pieņemts rīkojuma projekts «Par darba dienas pārcelšanu 2020.gadā». Tas nosaka, ka nākamgad 22.jūnija darba diena, kas iekrīt pirmdienā starp svētdienu, 21.jūniju, un svētku dienu, 23.jūniju, no valsts budžeta finansējamās valsts pārvaldes iestādēs, kurās noteikta piecu dienu darba nedēļa no pirmdienas līdz piektdienai, pārcelta uz sestdienu, 2020.gada 13.jūniju. Līdz ar to Jāņos valstī būs piecas brīvdienas. 2020.gada 22.jūnijs ir vienīgā darba diena, kas tiks pārcelta nākamajā gadā.

Pārceļot darba dienu, tiek nodrošināta nedēļas darba laika nepārtrauktība tajā nedēļā, no kuras tā tiek pārcelta, savukārt iedzīvotājiem tiek nodrošināts lielāks atpūtas dienu skaits pēc kārtas, kuras tie varēs izmantot pēc sava ieskata. Turklāt kopējais darba dienu skaits kalendārajā gadā nemainīsies.

Saskaņā ar likumu, ja darbinieks savas reliģiskās pārliecības vai citu pamatotu iemeslu dēļ nevar ierasties darbā pārceltajā darba dienā, šī diena tiek uzskatīta par darbinieka ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma dienu vai, vienojoties ar darba devēju, tā tiek atstrādāta citā laikā. Darba dienas pārcelšanas gadījumā minētais darbs nav uzskatāms par virsstundu darbu.