Nepieciešams ikviena atbalsts Ikšķiles Sv.Meinarda Dievnama celtniecības darbu turpināšanai

[ A+ ] /[ A- ]

Tikko Ikšķiles baznīcas būvlaukumā nosvinējām spāru svētkus. Spāres ir, bet jumta diemžēl pagaidām nav. Turklāt finansējums nepieciešams ne tikai jumta izbūvei, bet arī citu Ikšķilē tik ilgi gaidītās baznīcas celtniecības darbu turpināšanai.

Dievnams ir vieta, kur pulcēties draudzei un atklāt Dieva dāvāto noslēpumu. Nekas tā nevairo piederības sajūtu, kā iespēja sniegt savu artavu kristietības stiprināšanā. Tam labs sākums būtu iesaistīšanās līdzekļu ziedošanā Dievnama būvniecībai.

Mēs dažkārt varam būt tālu no sava Dievnama, bet mūsu sirdīs saglabāsies piederības sajuta Dievam tieši caur Ikšķiles baznīcas būves projekta atbalstīšanu. Tas ir arī pozitīvs piemērs mūsu bērniem un viņu audzināšanai kristietības garā.

Svinot spāru svētkus baznīcas būvlaukumā, varēja skaidri redzēt mūsu lielziedotāja J.Savicka kunga acu mirdzumu un lepnumu par paveikto. Viņš priecājās kopā ar garīdzniecību, izklāstot savu nākotnes redzējumu par to, kam te jābūt. Var teikt, ka J.Savicka kungs ir kļuvis neapturams Dieva darbā, kas viņu nenoliedzami dara par piederīgu Dievam jau tagad.

Man ir patiess prieks, ka J.Savicka kungs nav vienīgais, kas apzinās šīs baznīcas celtniecības darbu nozīmīgumu. Līdz asarām aizkustina mūsu pensionāri ziedotāji, kuri nereti apgalvo, ka tā saucamo zārka naudu (…) gribot ziedot, lai nākamajām paaudzēm būtu baznīca, kur kristīt bērnus, izlīgt ar Dievu, doties laulībā, vadīt dzīvi pie Kunga pēdējo vakariņu galda… Gatavojoties mūžībai, mūsu vecākiem ir izdevies divas (pat trīs) reizes sakrāt nepieciešamo (…), lai neapgrūtinātu savus bērnus…. Tā ir acīmredzamā Dieva svētība, kas dažkārt pieņem materiālu veidu (lai mēs to varam saskatīt un novērtēt!).

Dārgie Latvijas, bet it īpaši Ikšķiles pilsētas un novada iedzīvotāji, lūdzu, ziedojiet Ikšķiles Dievnama būvniecības vajadzībām!

Zinot, ka Ikšķilē un tās apkārtnē dzīvo salīdzinoši daudz tādu, kas sevi ikdienā sauc par rīdziniekiem, bet savu brīvo laiku vada «tuvējos laukos» – Ikšķilē, aicinām Ikšķiles Dievnama celtniecībai ziedot arī Ikšķiles rīdziniekus un ikvienu, kurš vēlas sniegt savu artavu, lai Dievnams pēc iespējas ātrāk varētu vērt savas durvis apmeklētājiem.

Dievs nešķiro cilvēkus pēc pazīmēm. Tāpēc mīļi lūdzam ziedot katru, kas vēlas palīdzēt Ikšķiles draudzes Dievnama būvniecības darbu veikšanai, tādējādi stiprinot arī savas piederības sajūtu Dievam un šai vietai!

Esmu pārliecināts par ikšķiliešu un citu Latvijas pašvaldību iedzīvotāju atbalstu šajā Dievam tīkamajā darbā.

Vēlot ikvienam ziedotājam Dieva svētību – Konstantīns Bojārs, Ogres Sv.Meinarda Romas katoļu baznīcas draudzes prāvests

Atbalstīt Dievnama tapšanu ar ziedojumiem var personīgi, vai tos ieskaitot Ogres draudzes kontā. Reģistrācijas numurs: 90000529230.

Konta numurs: LV94UNLA0033300700707.