No 1.jūlija tiks piešķirts bērna adopcijas pabalsts

[ A+ ] /[ A- ]

Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūra ziņo, ka, sākot ar šī gada 1.jūliju, adoptētājiem būs tiesības uz jaunu valsts sociālo pabalstu – bērna adopcijas pabalstu.

Tiesības saņemt šo pabalstu ir vienam no bērna vecākiem, kurš adoptējis un audzina bērnu, kas pirms adopcijas atradies ārpusģimenes aprūpē, proti, aprūpes institūcijā, aizbildnībā, audžuģimenē, un kura adoptētie bērni uz 2019.gada 1.jūliju nebūs sasnieguši 18 gadu vecumu, neatkarīgi no tā, kad ir stājies spēkā tiesas spriedums par adopcijas apstiprināšanu. Pabalstu nepiešķirs, ja adoptēts otra laulātā bērns, kā arī adoptētājiem, kuri dzīvošanai Latvijā ir saņēmuši termiņuzturēšanās atļauju.

Pabalsta apmērs mēnesī ir vienāds ar minimālo uzturlīdzekļu apmēru, kāds noteikts katram bērnam: no bērna piedzimšanas līdz bērna septiņu gadu vecuma sasniegšanai – 107,50 eiro mēnesī (25% apmērā no noteiktās minimālās mēneša darba algas, t.i., no 430 eiro). No septiņu gadu vecuma sasniegšanas līdz pilngadībai – 129 eiro mēnesī (30% apmērā no noteiktās minimālās mēneša darba algas).