No 1.oktobra pieejams atbalsts mežsaimniecībā

[ A+ ] /[ A- ]

Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludinājis pieteikšanos atbalsta saņemšanai mežsaimniecībā.

No 1.oktobra līdz 30.decembrim apakšpasākumā «Meža ieaudzēšana» var pieteikties meža ieaudzēšanas un kopšanas aktivitātēm, kā arī ieaugušas mežaudzes papildināšanai un kopšanai. Kopējais pieejamais finansējums ir 760 tūkstoši eiro. Apakšpasākumā «Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošana» atbalstu piešķir par meža atjaunošanu platībās, kurās atbilstoši Valsts meža dienesta atzinumam ir konstatēts ugunsgrēks vai dabas katastrofa – vējgāze, vējlauze, sniega un ledus radīti postījumi. Kopējais pieejamais finansējums ir 899 tūkstoši eiro.

No 1.oktobra līdz 1.novembrim pieteikšanās notiek apakšpasākumā «Meža ugunsgrēku, kaitēkļu un slimību monitoringa iekārtu un sakaru aprīkojuma ierīkošana un uzlabošana». Pasākums paredz finansējumu ugunsnovērošanas torņu būvniecībai, pārbūvei un atjaunošanai, meža ugunsdrošības sakaru aprīkojuma izveidošanai un pilnveidošanai, novērošanas iekārtu tīkla izveidošanai un pilnveidošanai, kaitēkļu un slimību monitoringa iekārtu un sakaru aprīkojuma izveidošanai un pilnveidošanai. Kopējais pieejamais finansējums ir 100 tūkstoši eiro.

Plašāku informācija par prasībām atbalsta pretendentiem, nosacījumiem atbalsta saņemšanai un citiem jautājumiem var lasīt dienesta mājaslapā www.lad.gov.lv sadaļā «Atbalsta pasākumi». Kārtā iesniegto projektu īstenošanas beigu termiņš būs 2023.gada 1.septembrī.