No 19.aprīļa iespējams pieteikties atbalstam mežsaimniecībā

[ A+ ] /[ A- ]

No 19.aprīļa līdz 21.maijam varēs pieteikties atbalsta saņemšanai pasākuma «Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā» apakšpasākumā «Meža ieaudzēšana», informē Lauku atbalsta dienests (LAD). Kopējais publiskais finansējums ir divi miljoni eiro. Atbalsta pretendenti var būt gan fiziskas personas – zemes īpašnieki, gan juridiskas personas – zemes īpašnieki, kuru pamatkapitālā ir vismaz 50 procentu privātā kapitāla daļu.

Pasākumā paredzētas šādas aktivitātes: meža ieaudzēšana un kopšana, ieaugušas mežaudzes papildināšana un kopšana. Dienests aicina visus mežsaimniekus, kuri nesaņēma finansējumu iepriekšējā minētā pasākuma kārtā, pieteikties atbalsta saņemšanai šajā kārtā. Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot Elektronisko pieteikšanās sistēmu, to var darīt arī, ievērojot Elektronisko dokumentu likumu, kā arī personīgi LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai LAD Centrālajā struktūrvienībā Rīgā. Projekta iesniegumi, kas tiks saņemti pasta sūtījuma veidā, netiks pieņemti un reģistrēti.