Notiek Ķeguma kapu jaunās teritorijas labiekārtošanas projekta apspriešana

[ A+ ] /[ A- ]

Ķeguma kapu jaunās teritorijas projekta skice «no putna lidojuma».

Līdz 17.augustam Ķeguma novada pašvaldībā iespējams iepazīties ar Ķeguma jauno kapu labiekārtošanas projekta skici un citiem materiāliem. Būvniecības ieceres prezentācija notiks 23.augustā pulksten 17.00 Ķeguma novada pašvaldības ēkā, Lāčplēša ielā 1, Ķegumā, sēžu zālē 2.stāvā.

Ķeguma kapu teritorijas labiekārtošana izstrādāta pēc Ķeguma novada domes pasūtījuma. Objekts atrodas Meža ielā 10, Ķegumā. Teritoriju plānots veidot terašu formā, saglabājot esošo autostāvvietu. Teritorijas ZA daļā paredzēts izrakt dekoratīvo dīķi, ap kuru tiks veidoti dekoratīvie apstādījumi. Teritorijas ZR daļā plānots betonēts laukums sauso tualešu un atkritumu konteineru novietošanai. Ap laukumu paredzēti dekoratīvie apstādījumi. Galvenā ieeja kapu teritorijā būs veidota no esošās ielas teritorijas Z daļas, otra ieeja un izbrauktuve arī tiek paredzēta esošajā ielā, teritorijā paredzēta riņķveida kustība.

Ar Ķeguma jauno kapu labiekārtošanas projekta skici un citiem materiāliem iespējams iepazīties pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā un Būvvaldē darba laikā. Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas un būvprojekta minimālā sastāvā saņemšanas Būvvalde mēneša laikā lems par būvatļaujas izdošanu vai atteikumu izdot būvatļauju.

Agate Gavare

Foto: ekrānšāviņš