Ogres Kultūras centrā turpinās vērienīga rekonstrukcija

[ A+ ] /[ A- ]

Ogres Kultūras centrs pamazām iegūst jaunu veidolu.

Ne tikai ogrēnieši ir ievērojuši, ka notiek vērienīgi darbi Ogres Kultūras centrā (OKC).

Pašreizējās mājās pilsētas vecā Tautas nama darbinieki un kolektīvi ienāca 1988.gadā, tomēr jaunā ēka drīz vien uzrādīja celtniecības trūkumus. Aizvadītā gadsimta deviņdesmito gadu beigās tika salabots jumta segums. Tas bija vienīgais no lielajiem darbiem. Protams, ik gadu veikti mazāka apjoma pasākumi, kurus cilvēki bieži vien nepamana, piemēram, remontēta ūdensvadu un kanalizācijas sistēma, veikti iekšdarbi, sakārtojot Kultūras centra ieejas mezglu un tualešu blokus, kā arī kosmētiski uzlabojot un ieklājot jaunu parketu Mazajā zālē. Pēc pārcelšanās uz Kultūras centra ēku savas telpas ir atjaunojis Ogres novada Bērnu un jauniešu centrs (BJC). Šobrīd BJC radoši darbojas ap 200 audzēkņu.

Par šā gada lielo projektu un tā realizāciju informē Ogres novada pašvaldības aģentūras «Ogres novada kultūras centrs» direktore Ligita Zadvinska: «Projekta nosaukums ir gana sarežģīts – «Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzfinansētā projekta «Energoefektivitātes paaugstināšana Ogres novada pašvaldības ēkās» 2.daļa «Vienkāršotās renovācijas projekts OKC ēkai un OKC rekonstrukcija – pasažieru lifta izbūve». Projekta kopējās izmaksas ir 518 658 lati. Projektu pārrauga Latvijas Vides ministrija, 75 procentu apjomā finansē Klimata pārmaiņu finanšu instruments, savukārt 25 procenti ir pašvaldības līdzfinansējums. 30.septembris bija remontdarbu beigšanas termiņš, taču tas ir pagarināts, jo nācās veikt neparedzētus darbus, lai novērstu 20.gadsimta 70. gadu celtniecības brāķi. Bijām spiesti izprojektēt papildu lietus ūdeņu savākšanas vietas uz jumta. Kas jau iespēts un vēl darāms? Viss ēkas jumta segums nomainīts un siltināts, tāpat arī ārējās fasādes sienas un tehniskā pagrabstāva griesti. Nama «kažociņš» sastāv no akmens vates, kurai virsū klāts apmetums un krāsojums vai baltais tempsi granito. Izbūvēts ļoti nepieciešamais pasažieru lifts, kas atvieglos vecāka gada gājuma ļaužu un cilvēku ar īpašām vajadzībām nokļūšanu Lielajā zālē līdz pat trešajam stāvam. Bez tam atjaunots ēkas ārējais apgaismojums, lai viss kāpņu laukums būtu drošs vēlākās diennakts stundās. Kultūras centrs iegūs gaumīgu māksliniecisko noformējumu, tiks izvietotas gaismas kastes pie divām galvenajām ieejām, kā arī reklāma pie Ogres Vēstures un mākslas muzeja un BJC.

Apjomīgos darbus OKC veic SIA «Latvijas energoceltnieks» no Rīgas. Kā apakšuzņēmējs strādā SIA «Orions celtniecības kompānija» no Ogres, kā arī SIA «Ziemeļu jumti» un SIA «CRD Baltic».

Tuvākajā nākotnē būtu jāatjauno Lielās zāles skatuves grīda (pietiek dejotāju klupienu un skabargu pēdās), jāveic galvenās elektrosadales rekonstrukcija, steidzami jāizbūvē drošs kravas pacēlājs, jo iepriekšējais, tehniskajām drošības prasībām neatbilstošais, tika demontēts, siltinot ēku. Ir jau izstrādāts tehniskais projekts vestibilu renovācijai otrajā un trešajā stāvā pie Lielās zāles, kā arī plāns skaņu aparatūras nomaiņai.»

Lielā projekta ietvaros līdzīgi paralēlie darbi risinās Ogresgalā, bet Ciemupē energoefektivitātes pasākumi būs nākamā gada dienas kārtībā (ja vien pietiks finanšu resursu no ārpuses un Ogres novada pašvaldības). Ogresgalā darbus veic pilnsabiedrība «LKAS». Kopējās izmaksas 75 711 lati. Galvenais, lai 1920. un 1970.gadā būvētās ēkas būtu vienots veselums un siltuma enerģijas patēriņš apkures sezonā samazinātos vismaz par 25 procentiem. Tad visi kolektīvi, kā arī mākslas baudītāji būs gatavi sagaidīt mums piesolīto tūkstošgades bargāko ziemu…

Sarunas noslēgumā L. Zadvinska uzsver, ka darbi ir darbi, bet svarīgākais, bez šaubām, cilvēks. Remonti paredzēti, lai visi būtu apmierināti – apmeklētāji justos gaidīti mūsu pasākumos, bet gandrīz 1000 radošas personības varētu gūt enerģijas lādiņu sev tīkamā veidā, darbojoties vairāk kā 30 dažādos amatiermākslas kolektīvos. Ekonomiskās krīzes laikā kolektīvu skaits nav samazinājies, dalībnieku kļuvis vairāk – varbūt paradoksālā kārtā tā ir viena no dižķibeles ēnas gaišajām pusēm.

Ogres novada pašvaldības aģentūras «Ogres Kultūras centrs» direktore Ligita Zadvinska uzsver, ka apjomīgie remontdarbi adresēti daudzo kolektīvu dalībniekiem un mākslas cienītājiem.

Ulda Prancāna foto