Ogres novadā aizliegts atrasties uz visu ūdenstilpju ledus

[ A+ ] /[ A- ]

Ogres novada pašvaldība šonedēļ izdeva rīkojumu par aizliegumu atrasties uz Ogres novada administratīvajā teritorijā publiskās vietās esošo publisko ūdenstilpju ledus.

Pašvaldībai ir tiesības noteikt aizliegumu atrasties uz tās administratīvajā teritorijā esošo iekšzemes publisko ūdeņu un citu tās valdījumā esošo ūdeņu ledus, kur var tikt apdraudēta personas dzīvība un veselība. Izvērtējot iespējamo personas dzīvības un veselības apdraudējumu, kā arī ņemot vērā laika apstākļus un faktisko ledus stāvokli, 27.februārī izdots rīkojums, kas nosaka, ka līdz ledus izkušanai personām ir aizliegts atrasties uz Ogres novada administratīvajā teritorijā esošajām publiskajām ūdenstilpēm.

Rīkojuma izpildi kontrolē Ogres novada pašvaldības policija. Pašvaldība atgādina, ka par aizlieguma pārkāpšanu saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 179.4pantu «Aizlieguma atrasties uz ūdenstilpes ledus pārkāpšana» personai var piemērot naudas sodu līdz 100 eiro. Pašvaldība aicina iedzīvotājus būt līdzatbildīgiem, neriskēt ar savu veselību un dzīvību, kā arī nepaiet vienaldzīgi garām, ja redzat, ka bērni vai pusaudži slidinās pa nedrošo ledu – brīdiniet viņus par bīstamību, bet, ja pamanāt, ka cilvēki ir aizgājuši pārāk tālu no krasta un var rasties problēmas atgriezties atpakaļ, kā arī, ja cilvēks ir ielūzis ledū, nekavējoties zvaniet uz 112.