Ogres novada pašvaldība nolēmusi nepiedalīties «Lielajā Talkā 2019»

[ A+ ] /[ A- ]

«OVV» jau ziņoja, ka šopavasar Lielā Talka notiks 27.aprīlī, kā arī informēja par šī pasākuma kordinatoriem Ķeguma, Lielvārdes un Ikšķiles novadā. Šobrīd kļuvis zināms, ka Ogres novada pašvaldība ir viena no trim Latvijā (kopā ar Carnikavas un Babītes novada pašvaldībām), kas nolēmusi Lielajā Talkā nepiedalīties, jo uzskata, ka novads ir sakopts.

Kā «OVV» informēja Ogres novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs Nikolajs Sapožņikovs, katrai teritorijai ir īpašnieks, kurš atbildīgs par to, lai šī teritorija vienmēr būtu sakopta. Arī publiskām teritorijām ir īpašnieki. Ja tā pieder pašvaldībai, tad pašvaldība ir atbildīga par savas teritorijas sakopšanu, jo ir dienesti, kuriem pašvaldība deleģējusi veikt teritoriju sanitāro kopšanu, nodrošinot finansējumu šo darbu veikšanai. Ja teritorija pieder kādam valsts, pašvaldības vai privātam uzņēmumam, īpašnieka pienākums ir gādāt par tās regulāru uzturēšanu kārtībā un sakopšanu. Pašvaldība uzskata, ka nav jāgaida talkas diena, lai ikviens sakoptu savus īpašumus.

Ogres novada pašvaldība neaicina nepiedalīties talkā – tā ir katra paša izvēle, ko Lielās Talkas dienā darīt. Ogres novada pašvaldība Lielās Talkas dienā, 27.aprīlī, Zilajos kalnos organizēs izglītojošu pasākumu, akcentējot cilvēka lomu un pienākumus apkārtējās vides saudzēšanā, cieņpilnas attieksmes veidošanu pret dabu, tās bagātībām un skaistumu.

Kā jau ziņots, «Lielā Talka 2019» notiks sestdien, 27.aprīlī, no pulksten 9.00 līdz 15.00 vienlaikus visā Latvijā. Talkas norisi kopumā (tajā skaitā savākto atkritumu izvešanu) katrā novadā un republikas pilsētā pārraudzīs Lielās Talkas koordinatori. Ķeguma novada pašvaldības Lielās Talkas koordinatore ir Ķeguma novada domes izpilddirektora vietniece Anete Tomsone (28277144; anete.tomsone@kegums.lv). Lielvārdes novadā šie pienākumi uzticēti pašvaldības izpilddirektora vietniecei Līgai Zariņai (26455877; liga.zarina@lielvarde.lv), bet Ikšķiles novadā – pašvaldības Saimniecības nodaļas vadītājam Valentīnam Špēlim (29132818; valentins.spelis@ikskile.lv).

Ritvars Raits