P/A «Ogres namsaimnieks» pārtop par P/A «Ogres komunikācijas»

[ A+ ] /[ A- ]

Stājoties spēkā Ogres novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 14/2018, P/A «Ogres namsaimnieks» ir mainīts nosaukums uz P/A «Ogres komunikācijas».

Aģentūras rekvizīti: juridiskā adrese (Ogrē, Mālkalnes prospektā 3), reģistrācijas numurs  (Nr. 90010402651), banku konti («SEB banka», konts LV15UNLA0050022655707; «Swedbanka», konts LV56HABA0551039295649 ) nav mainīti. Tāpat arī iepriekš noslēgtie līgumi, līgumu pielikumi un citas vienošanās paliek spēkā.

P/A «Ogres komunikācijas» struktūrā ietilpst Administratīvā, Notekūdeņu attīrīšanas, Ūdenssaimniecības un Saimniecības nodaļa (Ogres kapi, Smiltāju kapi, Ogresgala kapi un Ciemupes kapi), kā arī Dzīvnieku patversme un peldbaseins «Neptūns».

Pašvaldības aģentūras e – pasts:info@ogreskomunikacijas.lv.

Privātmāju īpašnieki, juridiskās personas saistībā ar skaitītāju rādījumiem un neskaidrībām par rēķiniem var rakstīt uz: e – pastu: vineta.briezkalna@ogreskomunikacijas.lv.

Jautājumos par pieslēgšanos pilsētas centralizētajiem ūdensvadiem un kanalizācijai: e – pasts: jurijs.reneslacis@ogreskomunikacijas.lv, tālrunis: 65049106.

Aktuālā informācija turpmāk būs pieejama interneta vietnē: http://ogresnovads.lv/lat/ogres_komunikacijas/

Marta Poga