Renovē Suntažu sanatorijas internātskolu

Nesen Suntažu sanatorijas internātskolā viesojās draugi no Nīderlandes. 14 pieredzējušu amata meistaru vadībā dažādus remontdarbus veica 23 pārsvarā 17 līdz 18 gadus veci jaunieši. Vienlaikus ar viņiem strādāja un līdz pat jaunajam mācību gadam remontdarbus veiks SIA «IESI Būve» speciālisti…

Ar norīkojumu mājās aprūpē bez maksas

Slimnīcu skaita samazināšana, kā arī rūkošais gultasvietu skaits Latvijā prasa vairāk uzmanības pievērst ambulatorajam posmam. Pacientu medicīniskā aprūpe mājās – pakalpojums, kuru bez maksas var sniegt ģimenes ārstu prakses, feldšerpunkti, stacionārās un ambulatorās ārstniecības iestādes jau no 2009.gada, ja noslēgts…

Vispārējās klaunādes masku bezjēdzībā

Patiesībā maska uz ģīmja nav nemaz tik nedabiska un uzreiz nosodāma. Jo dzīves situācijas piespiež piemēroties, uzturēt zināmā formā gan laipnību, pieklājību, atturību, gan attiecīgi iestīvināties zināmas etiķetes rāmjos, gan brīvas vientulības stundās atbrīvoties no visa, kas svešs un nedabisks.