Namu apsaimniekotāji izdomā savus noteikumus

Ministru Kabineta izdotie noteikumi paredz, ka gadījumā, ja dzīvoklī uz tiesiska pamata dzīvojoša persona atrodas pagaidu prombūtnē vismaz septiņas dienas pēc kārtas, par viņu šai laikā netiek iekasēta maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, asenizāciju, kanalizāciju un ūdens patēriņu. Pārbaudot, kā…