«…un, ko tie nospriež, tas paliek…»

Tas, ka Ogres novada saistošie noteikumi daudzās jomās bija atpalikuši no laika gara un reālās situācijas, nav nekas īpašs. Tieši labi, ka sakarā ar realizēto administratīvi teritoriālo reformu visās pašvaldībās, arī pie mums, saistošie noteikumi tiek pārskatīti. 17. jūnijā Ogres…