Vispārējās klaunādes masku bezjēdzībā

Patiesībā maska uz ģīmja nav nemaz tik nedabiska un uzreiz nosodāma. Jo dzīves situācijas piespiež piemēroties, uzturēt zināmā formā gan laipnību, pieklājību, atturību, gan attiecīgi iestīvināties zināmas etiķetes rāmjos, gan brīvas vientulības stundās atbrīvoties no visa, kas svešs un nedabisks.

Latviju izglābs sadarbība

Iesviest stropu ar medu un bitēm nespējnieku mājā vai pakasīt aiz ausīm runcītim – tādi reklāmas aicinājumi pārpludinājuši radio un televīziju. Katastrofāli trūkst aicinājumu uz darbu, uz sadarbību, uz kooperāciju.