Lai sekmētu rezultātu uzlabošanos, matemātikas skolotājus aicina piedalīties aptaujā

«Skolēnu vidējais rezultāts centralizētajā eksāmenā matemātikā turpinājis kristies arī šogad, sasniedzot zemāko rādītāju pēdējā desmitgadē. Lai pēc iespējas vairāk palīdzētu katram skolēnam uzlabot savu sniegumu, nepieciešams katras skolas un katra pedagoga izvērtējums par savu darbu un atbilstošas un mūsdienīgas metodes,»…

Esam klāt!

No 5. līdz 12.decembrim pasaulē nākuši (Ogres, Ikšķiles, Ķeguma un Lielvārdes dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti): Ogres novadā Klāvs, Ance Anna, Mārtiņš, Renārs, Una, Andžejs, Alise, Patrīcija. Ikšķiles novadā Kate, Mia. Ķeguma novadā Ķegumā Nilufera Ilnūra. Lielvārdes novadā Lielvārdē Marta.