Par ūdensvada un kanalizācijas attīstības projekta darbiem

[ A+ ] /[ A- ]

Vakar, 9. augustā, pašvaldības aģentūrā «Mālkalne» notika kārtējā projekta «Ogres ūdenssaimniecības attīstības projekta 2. kārta» darba grupas sanāksme.

Uzņēmēji SIA «Bāra», kuri veic darbus Pārogres rajonā, informēja, ka šajā nedēļā notiks šādi remontdarbi – kanalizācijas un ūdensvada izbūve Pārogres gatvē (219 m), Lazdu gatvē (175 m), kanalizācijas izbūve Kaļķu ielā (96 m), Dārza ielā (85 m), ūdensvada izbūve Karjera ielā (165 m) un Strēlnieku prospektā tiks izbūvēti mājas pievadi ūdensvadam. Darbi ir pabeigti Draudzības ielā. Nākamajā nedēļā turpināsies visi iesāktie darbi, kā arī tiks uzsākta ūdensvada izbūve Smilšu ielā. Paralēli tiek veikti arī seguma atjaunošanas darbi. SIA «Bāra» organizē darbu brigādēs. Sanāksmes laikā firmas pārstāvjiem tika atgādināts pievērst uzmanību darba drošībai.

Loka ielas rajonā notiek kanalizācijas izbūve Mežmalas ielā (71 m) un divu aku izbūve, kā arī Rožu ielā (39 m) un divas akas, Rūpnieku ielā (90 m) un divi pieslēgumi, Poruka ielā (36 m) un trīs akas, Brīvības ielā (33 m) un viena aka. Notiek arī ūdensvada izbūve Rūpnieku ielā (63 m), septiņi pieslēgumi un hidrauliskā pārbaude, Birzgales ielā (7 m) un viena aka, Poruka ielā (10 m) un Brīvības ielā – četri pieslēgumi.

Nākamajā nedēļā paredzēta ūdensvada izbūve Brīvības ielā – pieci pieslēgumi, Birzgales ielā tiks veikta hidrauliskā pārbaude, Rūpnieku ielā (60 m), viena aka un trīs pieslēgumi, kanalizācijas izbūve Mežmalas ielā (50 m) un divas akas, Rožu ielā (36 m) un divas akas, Rūpnieku ielā (65 m), divas akas un četri pieslēgumi, Birzgales ielā (40 m) un divas akas, Poruka ielā (36 m) un divas akas, Slimnīcas ielā tiks veikta hidrauliskā pārbaude.

Pēdējā laikā iedzīvotāji sūdzas par darbu kvalitāti šajā pilsētas rajonā, tāpēc projekta vadītājam turpmāk būs jāpiedalās visās Ogres novada pašvaldības sanāksmēs par ceļu lietām, kā arī tiks organizēta aktīvāka policijas kontrole.

Centra un Jaunogres rajonā pagājušajā nedēļā tika veikti šādi darbi: kanalizācijas izbūve Jaunogres prosp. (14 m), Baldones ielā (12 m), Priežu ielā (34 m), Vidus prosp. (72 m), Grīvas prosp. (104 m), Bērzu alejā (60 m); ūdensvada izbūves darbi – Baldones ielā (12 m), Brīvības ielā (43 m); Tirgoņu ielā tiks veikta hidrauliskā pārbaude un dezinfekcija, Vidus prosp. (72 m). Notiks labiekārtošanas darbi Gaismas, Baldones, Grīvas, P. Brieža, Vidus un Skolas ielā.

Darbi šajā nedēļā – kanalizācijas izbūve Brīvības ielā (50 m), Priežu ielā (45 m), Jaunatnes ielā (40 m), Jaunogres prosp. (40 m), Vidus prosp. (24 m), Bērzu alejā (60 m), kanalizācijas spiedvada izbūve Vidus prosp. (30 m), ūdensvada izbūve Vidus prosp. (60 m), Jaunogres prosp. (40 m), Tirgoņu ielā tiks veikta hidrauliskā pārbaude un dezinfekcija, Pirts ielā (70 m). Nākamajā nedēļā darbi iepriekš norādītajās ielās turpināsies.

Pēdējā laikā saņemtas vairākas sūdzības par neapmierinošo ceļu un ielu stāvokli. Informējam Ogres iedzīvotājus, ka visas ielas tiks nodotas tikai pēc trīspusēji parakstītiem ielu pieņemšanas aktiem. Visas ielas tiks atjaunotas tādā stāvoklī, kā pirms būvdarbu uzsākšanas. Ielu atjaunošanas darbi notiek paralēli, bet ne tik ātri, kā visiem gribētos. Jebkuri rakšanas darbi rada zināmas neērtības, bet jāsaprot, ka komunikācijas nav iespējams nomainīt un izbūvēt, nerokot ceļus. Tāpat – ielas var tik asfaltētas tikai pēc tam, kad tiek veiktas visas nepieciešamās pārbaudes, hidraulika, videoinspekcija, dezinfekcija. Katru pirmdienu uzņēmējiem tiek iesniegts saraksts ar tām vietām, kuras nepieciešams sakārtot.