Pēc mēneša lauksaimnieki saņems platību maksājumus

[ A+ ] /[ A- ]

Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka no 16.oktobra sāks izmaksāt vienotā platību maksājuma un maksājuma par apgabaliem, kuros ir dabas vai citi specifiski ierobežojumi, avansus. Bioloģisko maksājumu avansus LAD sāks izmaksāt no 1.novembra. Plānots, ka vienotā platību maksājuma avansus oktobrī saņems 85% lauksaimnieku.

Lauksaimnieki saņems 70 procentus no vienotā platību maksājuma un 85 procentus no maksājuma apgabaliem, kuros ir dabas vai citi specifiski ierobežojumi, un bioloģiskā maksājuma. No 1.decembra LAD sāks izmaksāt vienotā platību maksājuma, bioloģisko maksājumu, zaļināšanas, mazo lauksaimnieku atbalsta shēmas, saistītā atbalsta par slaucamajām govīm un citu atbalstu gala maksājumus. Provizoriskā vienotā platību maksājuma likme ir 78 eiro par hektāru, zaļināšanas maksājuma – 46 eiro/ha.