Pirms jaunā mācību gada skolās trūkst pedagogu

[ A+ ] /[ A- ]

Līdz jaunā mācību gada sākumam atlikušas skaitītas dienas, bet visās Latvijas skolās kopumā brīvas apmēram 500 pedagogu vietas. Skolotāju deficīts jūtams arī mūspuses novadu izglītības iestādēs.

Ķeguma komercnovirziena vidusskola aicina darbā matemātikas skolotāju, latviešu valodas skolotāju un sākumskolas skolotāju. Bez tam skola meklē arī tehniskās jaunrades un robotikas pulciņa vadītāju, medmāsu un logopēdu.

Ikšķiles bērnudārzs «Čiekuriņš» aicina pieteikties uz vadītāja vietnieka izglītības jomā vakanci. Tīnūžu sākumskola aicina darbā krievu valodas un matemātikas skolotājus. Matemātikas skolotājs vajadzīgs arī Ikšķiles vidusskolai, bet uz nepilnu slodzi – 15 stundām nedēļā.

Lielvārdes pamatskola aicina darbā vēstures un ģeogrāfijas pedagogu, Lēdmanes pamatskola – sporta skolotāju. Valdemāra pamatskola Jumpravā meklē mājturības skolotāju zēniem (16 stundas nedēļā), informātikas skolotāju (četras stundas nedēļā) un latviešu valodas skolotāju (30 stundas nedēļā). Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola aicina darbā ķīmijas un ģeogrāfijas skolotājus. Lielvārdes bērnudārzam «Pūt vējiņi» vajadzīgs mūzikas skolotājs.

Ogres Mūzikas skola aicina darbā klavierspēles pedagogu. Suntažu vidusskolas Lauberes filiālei vajadzīgs sākumskolas skolotājs. Pašvaldība izsludinājusi konkursu uz Ogres Valsts ģimnāzijas direktora amatu un uz bērnudārza «Strautiņš» vadītāja amatu, pretendentiem jāpiesakās līdz 30.augustam. Madlienas vidusskola aicina darbā angļu valodas skolotāju, Ogresgala pamatskola – krievu valodas un bioloģijas skolotājus, bet Ogres 1.vidusskola – speciālās izglītības un matemātikas skolotāju. Pirmsskolas izglītības skolotāji vajadzīgi bērnudārzos «Saulīte», «Ābelīte», «Strautiņš» un «Dzīpariņš». Suntažu pamatskola-rehabilitācijas centrs aicina darbā krievu valodas skolotāju (astoņas stundas nedēļā) un mūzikas skolotāju. Bērnudārzam «Zelta sietiņš» vajadzīgs logopēds uz nepilnu darba slodzi.

Ritvars Raits