Sāk pieņemt iesniegumus pabalstam mācību līdzekļu iegādei

[ A+ ] /[ A- ]

Ogres novada Sociālā dienesta darbinieki atgādina, ka no 1.augusta līdz 31.oktobrim notiks iesniegumu pieņemšana pabalstam individuālo mācību līdzekļu un piederumu iegādei ģimenēm, kurās ir bērni, kas apmeklē vispārizglītojošās un vidējās profesionālās izglītības iestādes un kurām ir piešķirts trūcīgas/maznodrošinātas ģimenes statuss.

Detalizēta informācija par pabalsta apmēru, piešķiršanas kritērijiem, pieprasīšanas kārtību un iesniedzamajiem dokumentiem atrodama «Ogres novada saistošajos noteikumos Nr.26/2017 Par sociālās palīdzības un citiem pabalstiem Ogres novadā», vai vēršoties Ogres, Madlienas, Suntažu un Taurupes sociālajos centros, atbilstoši savai deklarētajai dzīvesvietai.