Skolotājus sumina viņu profesionālajos svētkos

[ A+ ] /[ A- ]

Ogres novada domes priekšsēdētājs Edvīns Bartkevičs un Swedbankas Ogres filiāles vadītāja Aija Lastovska pasniedz 2010.gada balvu – datoru – Ogres ģimnāzijas direktorei, skolotājai Ainai Bērcei (no kreisās).

Piektdien, 8.oktobrī, Ogres Kultūras centrā uz saviem profesionālajiem svētkiem un 70 kolēģu apbalvošanu pulcējās Ogres novada mācību iestāžu pedagogi un izglītības darbinieki.

Gadskārtējā Skolotāju dienā, uzrunājot klātesošos, Ogres novada domes priekšsēdētājs Edvīns Bartkevičs novēlēja, lai kopsolī ar darbu skolotājus vadītu entuziasms, jo tieši tas dod iedvesmu un aicina līdzdarboties. Šī stiprā vārda sakne liecina par spēku, uguni, kaismi un sirsnīgu vēlēšanos savu gaismu dāvāt citiem.

Priekšsēdētāja vietniece Vita Pūķe uzsvēra, ka šogad pati daba rosinājusi svinēt svētkus, izgaismojot brīžiem pelēko ikdienu. Ne tikai reizi gadā būtu jāteic pateicības vārdi visiem profesionāļiem, kuri savu sirdi un zināšanas atdevuši bērniem.

Jau vairākus gadus nemainīga, skaista tradīcija ir Swedbank gada balvas piešķiršana. Arī šoreiz to pasniedza Swedbank Ogres filiāles vadītāja Aija Lastovska, aicinot pedagogus izbaudīt labos vārdos, kas viņiem veltīti, un arī turpmāk saglabāt savu sirsnību un labestību. Swedbank atbalsta izglītību un pievērš sabiedrības uzmanību tam, cik liela nozīme tai ir valstiskā līmenī. 2010.gada balvu – datoru – saņēma Ogres Valsts ģimnāzijas direktore Aina Bērce. Viņa atzina – šā gada lielākais sasniegums noteikti ir Valsts ģimnāzijas statusa iegūšana. Tas jāuzskata par visu skolas darbinieku un skolēnu nopelnu. Lielākie ieguvēji būs bērni.

Svinīgajā pasākumā Ogres novada izglītības un sporta pārvaldes vadītāja Sandra Grunte atzīmēja Ogresgala pamatskolas direktores Skaidrītes Butānes nopelnus skolas izaugsmē. Pavisam nesen, 25. septembrī, S. Butāne bija starp 30 Latvijas pedagogiem, kuri Nacionālajā operā saņēma Izglītības un zinātnes ministrijas gada balvu par ieguldījumu bērnu un jauniešu pilsoniskajā audzināšanā, kultūrvēsturisku tradīciju saglabāšanā un skolēnu pētnieciskās darbības veicināšanā.

Ogres novada pašvaldības Atzinības rakstus par kvalitatīvu pedagoģisko darbu, augstiem rezultātiem un labiem panākumiem, radošu aktivitāti mācību procesa un ārpusstundu darba organizācijā, ilggadēju, pašaizliedzīgu rosmi un citiem nopelniem saņēma Ogres 1.vidusskolas skolotāja Inta Ābola, Jolanta Lamstere, Lidija Leidume, Inta Laicāne; Ogres Valsts ģimnāzijas skolotāja Daina Čudare, Maiga Gorda, Maira Zandberga, direktore Aina Bērce; Jaunogres vidusskolas skolotāja Irina Aleksandrenkova, Ināra Smirnova, Vija Ziemele, Iveta Strode; Ogres vakara vidusskolas skolotāja Anna Liepa, Skaidrīte Blūzmane; Ogres pamatskolas skolotāja Aija Sirsniņa, Daira Dāle, Jolanta Bardovska, Ogresgala pamatskolas sociālā pedagoģe Dzintra Bormane, skolotāja Zanda Puķāne; Suntažu vidusskolas skolotājs Gundars Tipāns, skolotāja Ineta Liepiņa; Suntažu sanatorijas internātpamatskolas skolotāja Rita Morozova; Madlienas vidusskolas skolotāja Silvija Tutāne, Vanda Kalniņa; Mazozolu pamatskolas skolotāja Daiga Zamarina; Meņģeles pamatskolas direktore Olita Rudzīte; Ķeipenes pamatskolas skolotāja Daiga Bombāne; Krapes pamatskolas skolotāja Ināra Rasnača; Taurupes vidusskolas skolotāja Guna Daugule; Lauberes pamatskolas skolotāja Sandra Liepiņa; valsts pirmsskolas izglītības iestādes (VPII) «Zelta sietiņš» skolotāja Gundega Skujiņa, Brigita Zīmele, skolotājas palīdze Ligita Strautiņa; VPII «Strautiņš» skolotāja Vita Grigorjeva, Dzintra Plūme, skolotājas palīdze Sarmīte Saleniece; VPII «Cīrulītis» vadītājas vietniece Sarmīte Jurdža, skolotāja Tamāra Spriņģe, skolotājas palīdze Anita Leite; VPII «Ābelīte» skolotāja Gunta Pupina, Renāte Robļevska, darbiniece Ineta Barkāne; VPII «Sprīdītis» skolotāja Kristīne Rudāne- Ozola, Iveta Šteinberga, skolotājas palīdze Vladislava Ignatjeva; VPII «Saulīte» skolotāja Jeļena Antipenko, Marianna Prokopeņa, skolotājas palīdze Vēsma Dzene; VPII «Dzīpariņš» skolotājas Inese Sparāne, Anita Sprancmane, skolotājas palīdze Ineta Putniņa; VPII «Saulīte» (Ķeipenē) skolotāja Mirdza Traine; VPII «Taurenītis» (Madlienā) skolotāja Lilija Mūrniece, Aelita Lazdiņa, medmāsa Antoņina Bagātā; Ogres Profesionālās vidusskolas bibliotekāre Marija Putna, dienesta viesnīcas vadītāja Velta Brikovska; Ogres Amatniecības vidusskolas skolotāja Ināra Anaščenko, Irēna Slasarenoka, skolotājs Ainārs Logins; Bērnu un jauniešu centra skolotājs Gunārs Freidenfelds, skolotāja Linda Ivanova; Ogres Mūzikas skolas skolotāja Laila Miglāne, Sarmīte Reneslāce; K. Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolas skolotājs Dimitrijs Grozovs, skolotāja Skaidrīte Krīgere; Ogres Mākslas skolas skolotāja Iveta Priedīte un skolotājs Rihards Tontegode; Ogres Basketbola skolas skolotājs Pēteris Ozoliņš; Ogres novada sporta centra skolotāji Pauls Rubīns un Iveta Holcmane. Pēc Skolotāju profesionālo svētku oficiālās daļas klātesošie varēja ieklausīties pazīstamās grupas «Sestā jūdze» sniegumā.

«OVV» arī interesējās, kā šoruden Skolotāju dienu atzīmē Lielvārdes, Ikšķiles un Ķeguma novadā. Lielvārdes novada domes speciāliste izglītības jautājumos Līga Buceniece atklāja, ka 13.oktobrī arī Jumpravas vidusskolas pedagoģei (lai nelaupītu pārsteiguma prieku, vārdu pagaidām paturam noslēpumā) tiks pasniegts Swedbankas dāvātais dators. Ikšķiles novada domes speciāliste izglītības jautājumos Māra Niedre informēja, ka 22.oktobrī pulksten 19 Tīnūžu tautas namā notiks pirmie apvienotie trīs novadu –Ikšķiles, Ķeguma un Lielvārdes – izglītības darbinieku svētki. Savukārt viņas kolēģe no Ķeguma Sandra Čivča pastāstīja, ka šogad Skolotāju dienā Ķeguma novada pedagogi Atzinības rakstus nesaņems (iespējams – nākamgad), tomēr savi suminājumi jau bijuši – augustā organizēta ekskursija, kā arī īpašu pateicību ieguvuši tie izglītības iestāžu darbinieki, kuri jūlijā piedalījās X Skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkos.

Nule kā atvasaras ziedu buķeti saņēmusi Izglītības un zinātnes ministrijas balvas laureāte, Ogresgala pamatskolas direktore, skolotāja Skaidrīte Butāne.

Baibas Trumekalnes foto