Šodien, 3. jūlijā, notiks iedzīvotāju sapulce Ciemupē

[ A+ ] /[ A- ]

Pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar SIA «Projekts EAE» par būvprojekta izstrādi grants seguma ceļam Ogresgala pagastā, autoceļa V967 posmā «Kauliņi»«Pīlādži» pārbūvei. Šodien, 3. jūlijā, pulksten 16 Ciemupes tautas namā, Liepu gatvē 12, notiks sapulce šā ceļa posma pieguļošo zemes gabalu īpašniekiem, lai iepazīstinātu ar projekta risinājumiem.

Saskaņā ar noslēgto līgumu tiek veikta minētā objekta būvprojekta izstrāde. Šī projekta ietvaros paredzēts pastiprināt esošo ceļu konstrukciju, kā arī sakārtot autoceļa ūdens novades sistēmas (grāvjus, caurtekas).

Sapulces mērķis ir iepazīstināt ar būvprojekta plānoto risinājumu, uzklausīt un ņemt vērā iedzīvotāju viedokli un ieteikumus, apspriest esošo nobrauktuvju nepieciešamību, jaunu nobrauktuvju izbūvi, jaunu grāvju izbūvi, sāngrāvju padziļināšanu un tīrīšanu.

«OVV» jau rakstīja, ka Ogres novada pašvaldības dome 2016. gada 17. martā pieņēma lēmumu par dalību Lauku attīstības stratēģija 2014. – 2020. gadam atbalsta pasākumā «Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos». Šā projekta I kārta tika īstenota 2017. gadā, pārbūvējot grants ceļu posmu «Gāršas» – «Stuģi» Ogresgala pagastā un B6 Meņģele – «Zvirgzdiņi» Meņģeles pagastā. Šobrīd ir uzsākta projekta II kārta, kas paredz tehniskās dokumentācijas izstrādi četriem ceļu posmiem – būvprojekta izstrāde grants seguma ceļam Ogresgala pagastā, V967 posmā «Kauliņi» – «Pīlādži» (I un II kārta), Suntažu pagasta autoceļam A1 un Madlienas pagasta autoceļam A1 posmā «Aveni» – «Šušeni» pārbūvei, kā arī būvprojekta izstrāde – būvprojekts Madlienas pagasta – autoceļš A1 posmā no P32 līdz 0,666. kilometram (iebrauktuve uz Madlienas vidusskolu).

Pēc tehniskās dokumentācijas izstrādes un finansējuma apstiprināšanas Lauku atbalsta dienestā 2019. gadā tiks uzsākti projekta II kārtas iepriekš minēto ceļa posmu pārbūves darbi, jo šo ceļu posmu stāvoklis Ogresgala, Suntažu un Madlienas pagastā nav uzlabojams ar ceļu pamatuzturēšanas aktivitātēm, kas ir neefektīvas un īslaicīgas. Te nepieciešama kompleksa faktoru analīze, pārprojektēšana un pilnīga ceļu pārbūve, kas veicinātu mobilitāti un sekmētu uzņēmējdarbības attīstību.

Marta Poga